13. 1. 2019

Pozvánka členov a sympatizantov klubu KST ELAN na pešiu túru v Kremnickom pohorí : SOBOTA: 19.1.2019


Krahulský štít – vyhliadková veža

SOBOTA: 19.1.2019Trasa: B. Bystrica, 375mnm – Kremnické Bane, 780 mnm – Krahuke, 920 mnm – Krahulský štít,  958mnm – Kremnica, 543 mnm – Banská Bystrica

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:
1. B. Bystrica – Kordíky                                 Vlak       67 km    05,44 – 07,18 h.
2. Kremnické Bane  – Krahule                  Pešo       3,6 km  07,30 – 09,00 h.
3. Krahule – Krahulský štít                          Pešo      2,7 km  09,15 – 10,15 h.
4. Krahulský štít – Kremnica                       Pešo      2,5 km  10,45 – 11,30 h.
5. Kremnica – Kremnica, ŽS                        Pešo      1,5 km 11,45 – 12,15 h.
6. Kremnica, ŽS – Banská Bystrica            Vlak       57 km    12,37 – 14,27 h.

Technické pokyny organizátora:
Túra nielen pre bežkárov, ale aj peších turistov. Ide o menej náročnú túru až na hrúbku snehu na trase. Túru podľa dohody účastníkov je možné aj upraviť. Stravovanie z vlastných zásob alebo na Krahuliach a v Kremnici. Zimná turistická výstroj.

Zraz: v Banskej Bystrici na železničnej stanici mesto o 5,35 hod.   .

Doprava:  vlak B. Bystrica odchod o 5,44 – príchod do Zvolena o 6,14 s prestupom na Kremnicu s odchodom o 6,19 hodine
                              

Cestovné náklady: cca 3,60 € TAM, 2,64 € SPÄŤ. 


Vedúci túry:  Ján Slúka , Mobil -  0907 836 185  

stúpanie 273 m klesanie 510 m, vzdialenosť 8.8 km čas 2:35
Kremnické Bane (780)
Popis: červená značka - 3.6kmPopis:  hore: 175mPopis:  dolu: 35m 1:00 Krahule (920)
Popis: žiadna značka - 2.7kmPopis:  hore: 98mPopis:  dolu: 60m 0:45 Krahuľský štít (958)
Popis: žiadna značka - 2.5kmPopis:  hore: 0mPopis:  dolu: 415m 0:50 Kremnica (543)

9. 1. 2019

Pozvánka na bežky v Kremnickom pohorí dňa: SOBOTA: 19.1.2019


Kordíky-Severný okruh -Skalka-KrálikyDňa: SOBOTA: 19.1.2019

Trasa: B. Bystrica, 375mnm – Kordíky, 840 mnm – Kordícke sedlo, 1117 mnm – Skalka , 1231 mnm – Králiky, 780 mnm – Banská Bystrica

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:
1. B. Bystrica – Kordíky                          Autobus    18 km             08,00 – 08,40 h.
2. Kordíky  – Kordícke sedlo                             B      3 km             08,50 – 09,45 h.
3. Kordícke sedlo – Tabla,severný okruh        B         12 km             10,00 – 12,00 h.
4. Skalka – Králiky                                          B          7 km             12,30 – 14,00 h.
5. Králiky – Banská Bystrica                           Autobus  18 km            14,15 – 15,15 h.

Technické pokyny organizátora:
Prvá bežkárska akcia po dvoch peších v tejto sezóne.
Túru podľa dohody účastníkov je možné upraviť.
Snehové podmienky sú  vyhovujúce.
Stravovanie z vlastných zásob alebo na Skalke .

Zraz: v Banskej Bystrici na novej autobusovej stanici o 7.55 hod. alebo pri Európe pri malom kruhovom objazde o 8,00 hod.

Doprava:  autobus Banská Bystrica - Kordíky.
                       
Cestovné náklady: cca 3 €. 

Vedúci túry:  Štefan Gulka  T.č. : 0903 066 267  

24. 12. 2018

Pozvánka na Novoročný výstup na Urpín - 1.1.2019. t.j. utorokDátum konania:  1.1.2019.  t.j. utorok
Trasa: B.Bystrica, 375mnm   Urpín , 510  mnm –  Banská Bystrica.

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:
1a. B.Bystrica ,Žel.st.mesto – Urpín    P  3 km        10,30  – 12,00 hod             
1b. B.Bystrica, Žel. St.Radvaň – Urpín P 3 km        10,30 –  12,00 hod     
   2.  Urpín – Banská Bystrica                 P 3 km        12,30 –  13,30 hod

Technické pokyny organizátora:
Tradičnú Novoročnú vychádzku uskutočníme z dvoch štartovacích miest. Z malej železničnej stanice –mesto a zo železničnej stanice Radvaň.
Obidve skupiny sa počkajú na Urpíne, kde bude Novoročný prípitok .   

Zraz: V Banskej Bystrici na Železničnej stanici, mesto o 10,30 hod.
           V Radvani na železničnej stanici o 10,30 hod.

Doprava: pešo   


Vedúci túry: Mária Bubelínyová; Ing. Eduard Bezaňuk  

    T.č. 0908534574; 4153079; 0907848560.

Pre istotu uvádzam t.č. ďalšich účastníkov, aby obidve skupiny mohli nadviazať hlasový kontakt.
Hudec       0907 836 384
Slúka         0907 836 185
Štibraný     0908 962 399

26. 11. 2018

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu - 1. decembra 2018 t.j. v sobotu

KST ELAN BB - pozýva svojich členov a sympatizantov na

Výročnú členskú schôdzu


Dátum konania:   1. decembra 2018 t.j. v sobotu
Rámcový program:
a)  Doobedňajšia vychádzka po trase Šalková, vodná elektráreň na Hrone. Presun po hrádzi do BB. Slovenská reštaurácia , Horná 39.  
Autobus, prímestská linka č. 601456, z BB Nám. Slobody o 9.17 hod., do Šálkovej . Je to prímestská linka Majer – Môlča. Možnosť nástupu aj na Mýte o 9.18. hod.,

b) Výročná členská schôdza s programomzačiatok o 12.00 hod.
V BB Horná 39, Slovenská reštaurácia.

1.     Spoločný slávnostný obed
2.     Správa o činnosti a hospodárení za rok 2018 
3.     Rámcový plán akcií na rok 2019
4.     Odmeny pre jubilantov a najaktívnejších členov
5.     Posedenie pri hudbe, diskusia , premietanie CD, DVD.

Technické pokyny :
Autobusom sa zavezieme do Šalkovej, kde obzrieme často kritizované vodné dielo na Hrone a odtiaľ sa po hrádzi presunieme do reštaurácie. Dĺžka trasy je 5 km.
Na VČS budú vyberané členské príspevky na rok 2019 vo výške 5 €.
Poplatky : spoločný obed, odmeny  - 10 €.

Zraz: BB,  Námestie slobody, alebo Mýto o 9.10 hod.

Prihlášky:  u Ing. Ján Kmec,  do utorka 27.11.2018


                                   Mobil  0902 653 827 
Ako bolo po minulé roky,?? klik na link:
Výročná po minulé roky  a ešte  a ešte bolo:

Krátke zhodnotenie najaktívnejších členov KST ELAN V roku 2018Výsledky súťaže „o najaktívnejšieho cvičiteľa za rok 2018“

Por.  Meno, priezvisko, titul               túry  (akcie)

Ján  Kmec, Ing.                                        5
Edo Bezaňuk, Ing.                                  5
Jozef  Sojka, JUDr.                                 4
Ján  Kováč                                               2
Ľubomír  Závodný                                  2
Ladislav  Štibraný, Ing.                          1
Mária  Bubelínyová                                1
Štefan  Gulka                                           1
Štefan  Jančík                                          1      
Peter  Moravčík, Ing.                              1

Odmenení najaktívnejší členovia v roku 2018

V súťaži aktivity
     Eduard  B e z a ň u k, Ing.             335   1663

Najlepšia členka
     Mária  Bubelínyová                       165     822                   

Najlepší cvičiteľ – vedúci túry
         Ján  Kmec, Ing.                              5 turist. akcií

Blahoželáme k životnému jubileu v roku 2018:

Mária Bubelínyová,   Mgr. Ján Hudec,  Štefan Jančík,  Boris Olejár,
Ing. Oľga Olejárová,  Ing. Milan Maček,  Libuša Mažgutová,
Viera  Sojková


Jubilantom prajem pevné zdravie a mnoho pekných zážitkov na spoločných túrach.      

9. 11. 2018

Pozvánka v závere sezóny na turistickú vychádzku - VLKANOVÁ – VEĽKÁ LÚKA , dňa:18. novembra 2018 tj. v nedeľu


  Klikni sem na obrazovú prílohu z tejto vydarenej vychádzky   -  http://www.zonerama.com/Link/Photo/165713451/4830526

tu zas videoklip aká bola atmosféra:
http://youtu.be/eTAog00pYD8

http://youtu.be/Wkilvn9-JWw

alebo v dole priamo vstúpiš do albumu fotiek :-)

Záver roka minulé roky   )

KST ELAN pozýva svojich členov a sympatizantov v závere sezóny na turistickú vychádzku

 VLKANOVÁ – VEĽKÁ LÚKA
Účastníci turistickej vychádzky r. 2018:


Dátum konania:  18. novembra 2018 tj. v nedeľu


Trasa: B.Bystrica, 362 mnm  – Vlkanová, 319 mnm – Veľká Lúka, 310 mnm – B. Bystrica

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

1. Banská Bystrica – Vlkanová     Vlak            9 km     08,16 – 08,30 h.
2. Vlkanová  –  Vysoký vrch         P                4 km     08,40 – 09,40 h.
3. Vysoký vrch – Hrabová           P                2 km     09,50 – 10,30 h.              
4. Hrabová – Veľká Lúka                P                4 km     10,40 – 12,00 h.
5. Veľká Lúka  – Banská Bystrica   V              14 km   16,13 – 16,23 h.                                                                   
Technické pokyny :
Túra sa uskutočni netradične v nedeľu, z dôvodu obsadenosti priestorov.
Jedná sa o nenáročnú vychádzku na záver letnej, pešej, turistickej  sezóny.
 Zo železničnej stanice Vlkanová sa peši presunieme neznačkovaným chodníkom na modrú značku, ktorá smeruje z BB do Zvolena. Z hrebeňa sa po žltej značke odkloníme na Veľkú Lúku.
Na záver prechádzky je nachystané posedenie v pohostinstve vo Veľkej Lúke,
kde bude podané občerstvenie.

Zraz: V nedeľu , v Banskej Bystrici na hlavnej železničnej stanici o 8.10 hod. Možnosť nástupu aj BB mesto 8.18 hod., Radvaň 8.22 hod.

Cesta späť: Vlak Veľká Lúka – BB: odchod o 13.23; 14.13; 15.23; 16.13; 17.24; 18.32 hod.
 Doprava:  vlak,autobus .

Cestovné: cca 2,- €,


Vedúci túry:    Štefan Jančík t.č. 0907 279 025 
                       
Prihlášky :  do stredy   14.11.2018  u Ing. Jána Kmeca    t.č.0902 653 827.  

                 

5. 11. 2018

Pozvánka na festival horských filmov a mesto Banská Bystrica v Múzeu SNP od 7.-10.11.2018.


Organizuje sa  2. ročník festivalovej prehliadky horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto Banská Bystrica v Múzeu SNP od 7.-10.11.2018.

V rámci festivalu budú premietnuté filmy s horskou a športovou tematikou v jednotlivých blokoch (horské bicykle a beh, lyžovanie a skialp, lezenie zimné aj letné). Tiež máme blok slovenských filmov, kde premietame filmy od slovenských režisérov a tento rok sme vytvorili aj dva nové bloky (environmentálny blok a blok pre rodiny s deťmi). V každom bloku máme aj hostí, ktorí si pripravili prednášky s následnou diskusiou.

Celý program festivalu aj plagát, ktorý je vylepený na výlepových plochách po meste posielam v prílohe.

24. 9. 2018

Pozvánka na túru - Bojnická rozhľadňa: 29. septembra 2018 t.j. v sobotu


Bojnická rozhľadňa


Dátum konania: 29. septembra  2018 t.j.  v  sobotu

Trasa: B. Bystrica, 375mnm – Handlová, 416 mnm – Prievidza, 280 mnm  – Bojnice, 298 mnm – B.Bystrica.

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

1. B.Bystrica – Bojnice                                OA     75  km   7,30 – 9,00 h.
2. Bojnice – Náučný chodník, rozhľadňa   P       4  km   9,30 – 11,00 h.
3. Rozhľadňa – ZOO , alebo zámok         P       4  km  12,30 – 15,30 h.
4. Bojnice – Banská Bystrica                    OA     75  km  15,30 – 17,00 h.

 Technické pokyny organizátora:

Novovybudovaná , 30 m vysoká Bojnická rozhľadňa je situovaná v Hornonitrianskej kotline medzi pohoriami Strážovské vrchy a Vtáčnik.
Je jediná svojho druhu na Slovensku. Tvorcovia sa inšpirovali podobnou stavbou v ČR.
Nachádza sa na konci Bojnickej kalvárie, západným smerom od Bojnického zámku a ZOO, ktoré máme možnosť tiež navštíviť.
Dopravu uskutočníme  osobnými autami. 

Zraz: v Banskej Bystrici na Huštáku, pri poisťovni Alianz o 7.30 hod.,

 Cestovné: cca 4,- € 

Vedúci túry:    Ing. Emil Obžera        T.č.  0903 800 568.

Pozvánka na turistickú akciu : Vysoké Tatry - 5. až 7. októbra 2018 t.j. piatok až nedeľa


Vysoké Tatry
Dátum konania: 5. až 7. októbra  2018 t.j.  piatok až nedeľa

Trasa: B. Bystrica, 375mnm – Stará Lesná, 725 mnm – Banská Bystrica.

Alternatívne túry:

1. Stará Lesná-Tatranská Lesná-Rainerova chata-Hrebienok – a späť.
2.SL-Tatranská Lomnica-Skalnaté pleso-Lomnické sedlo – a späť
3. SL-TL-Skalnaté pleso-Malá Svišťovka-Tatranská Lomnica-SL
4. SL-TL-Skalnaté pleso-Veľká Svišťovka-Chata pri Zelenom plese-Tatranské    Matliare-Tatranská Lomnica-SL.
5. SL-Štrbské pleso-Predné Solisko – a späť
6.SL-Levoča,historické centrum.
7.SL-Poprad,aqua city, kúpanie.

 Technické pokyny organizátora:

Pozývame všetkých záujemcov na tradičnú jesennú akciu.
Ubytovanie od piatku do nedele je zabezpečené v Starej Lesnej, Slnečná ulica č. 16, u pani Jurčišinovej, v penzióne Monika. T.č. 0911 785 758.
Akciu uskutočníme osobnými autami. 

Zraz: v Banskej Bystrici na Huštáku, pri poisťovni Alianz.
V piatok aj v sobotu o 7.30 hod., podľa dohody účastníkov.

 Cestovné: cca 7,- € 

Prihlášky :  do utorka , 2.10. 2018. u Ing. Ján Kmec, 0902 653 827

Vedúci akcie:    Ing. Eduard Bezaňuk , t.č. 0949 636 474

5. 9. 2018

Pozvánka na túru a stretnutie - 10. ročník - Kremnické Vrchy - Sedlo Tunel, dňa: 15. septembra 2018 t.j. v sobotu


10. ročník - Kremnické Vrchy - Sedlo Tunel
Spoločná akcia regiónov Kremnica a Banská Bystrica.


Dátum konania: 15. septembra  2018 t.j.  v  sobotu

Trasa: B. Bystrica, 375mnm – Kordíky, 849 mnm – Kordícke sedlo, 1 117 mnm  – Sedlo Tunel, 1 143 mnm – Skalka, 1 180  mnm  – Králiky, 760 mnm -  B.Bystrica.

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

1. B.Bystrica – Kordíky                         BUS     15  km   8,00 – 8,40 h.
2. Kordíky – Sedlo Tunel nezn. chod.     P        6  km   9,00 – 11,00 h.
3. Sedlo Tunel – Skalka                            P       2  km  12,00 – 12,30 h.
4. Skalka  - Králiky                                        5  km  13,30 – 15,30 h.
5.Králiky – Banská Bystrica                   BUS     15 km   16,30 –17,05 h.

 Technické pokyny organizátora:

Stretnutie turistov je organizované ústredím KST. Spoločná akcia regiónov Kremnica a Banská Bystrica. Možnosť občerstvenia v bufete na Peknej vyhliadke a v horskej chate Limba.
Dopravu uskutočníme  linkovými autobusovými spojmi. 

Zraz: v Banskej Bystrici na novom autobusovom nádraží – Termináli o 7.55 hod., nástupište č. 11. Možnosť nastúpiť na autobus pri Európe , pri kruhovom objazde.
Autobus späť z  Králik do BB  ide o 12,40; 14,15; 16,30;

 Cestovné: cca 2,- € 

Vedúci túry:    Ing. Ján Kmec    T.č.  0902 653 827.

19. 8. 2018

Pozvánka na túru - Podkonice-Kalište-Baláže


Podkonice-Kalište-BalážeDátum konania: 25. augusta  2018 t.j.  v  sobotu

Trasa: B.Bystrica, 375mnm – Podkonice, 512 mnm – Chata na Plešiach, 898 mnm  – Kalište, 930 mnm – Baláže, 545  mnm  – B.Bystrica.

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

1. B.Bystrica – Podkonice              BUS     15  km   9,00 –  9,30 h.
2. Podkonice – Chata na Plešiach    P        3  km   9,30 – 11,00 h.
3. Chata na Plešiach – Kalište          P       5  km  11,30 – 13,30 h.
4. Kalište  - Baláže                                 5  km  13,30 – 15,00 h.
5. Baláže – Banská Bystrica             BUS      15 km    15,15 –15,45 h.

 Technické pokyny organizátora:

V závere prázdnin pozývame turistov na nenáročnú  túru v Nízkych Tatrách, v podcelku Starohorské vrchy. Chata na Plešiach je v prevádzke.
V Kališti si obzrieme Národnú kultúrnu pamiatku . Drevené domy sú obnovené, v dvoch domoch je zriadená pamätná expozícia o fašistami vypálenej obci.
Túru vykonáme linkovými autobusovými spojmi. 

Zraz: v Banskej Bystrici na novom autobusovom nádraží – Termináli o 8.55 hod. Možnosť nástupu aj na Mýte.
              

Cestovné: cca 2,- € 


Vedúci túry:    Štefan Jančík             T.č.  0907 279 025.

20. 7. 2018

Pozvánka na túru: Tisovec -Hradová Dátum konania: 21.júla 2018 t. j. v sobotu


Tisovec -Hradová

Dátum konania:  21.júla  2018 t. j.  v  sobotuTrasa: B.Bystrica, 375mnm – Brezno, 435 mnm – Tisovec, 411 mnm - B.Bystrica.

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

1. B.Bystrica – Tisovec                 OA     71  km    7,00 –  8,30 h.
2. Tisovec - Hradová                         P        4  km    9,00 – 11,00 h.
3. Hradová -Tisovec                         P        4  km   11,00 – 13,00 h.
4. Tisovec – Banská Bystrica           OA      71 km   14,00 – 16,00 h.

 Technické pokyny organizátora:

Tisovská Hradová sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Muránska planina. Jedná sa o bralnatý mohutný vápencový kopec, dominantný pre celé okolie mesta Tisovec.
Cestou po hrebeni sú viditeľné zvyšky stredovekého hradu a množstvo priehlbín  a menších jaskýň.
Prevýšenie smerom hore je 475 m.
 
Zraz: v Banskej Bystrici na Huštáku pri poisťovni Alianz o 7,00 hodine .
           
Cestovné: cca 5,- € 

Vedúci akcie:    Štefan Gulka    T.č.  0903 066 267.