6. 2. 2018

Pozvánka na túru na bežkách v Kremnickom pohorí - 17. februára 2018 t.j. v sobotu
Dátum konania: 17. februára 2018  t.j. v sobotu

Trasa: B.Bystrica, 375mnm – Kremnické Bane, 784 mnm – Krahule,872 mnm – Skalka 1232 mnm – Hostinec, 1190mnm – Králiky, 750 mnm – Banská Bystrica


Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

1. B.Bystrica – Krahule          A        65 km                 07,30 – 08,30 h.
2. Krahule  – Skalka             B         6  km          08,45 – 10,20 h.
3. Skalka  – Hostinec            B        12 km                 10,30 – 12,30 h.
4. Hostinec  – Králiky           B          8 km                 13,30 – 15,00 h.
5. Králiky – B.Bystrica          A        12 km                  16,30 – 17,00 h.         
Technické pokyny organizátora:
Vzhľadom na časovú nedostupnosť spojovuskutočníme túru zmluvným autobusom.
Turistická výstroj podľa počasia. Stravovanie a občerstvenie z vlastných zásob. Okolie  Krahúl a Skalky, ktorými budeme prechádzať, patrí medzi významné geografické a turistické centrá, s malebnou prírodou .  
V súčasnom období sú veľmi vhodné snehové podmienky, lyžiarska cesta ponad Ortúty, Malachov na Horné Pršany je na jednom mieste prepadnutá , ale dá sa prejsť.
Zrazv Banskej Bystrici, sídlisko Radvaň, na parkovisku Kaufland, o 7,30 hodine .
Cesta naspäť : bežky,alebo linkovým autobusom Králiky-Rusko, konečná autobusu, otočka, odchod do BB  o 14.15 a o 16.30.hod.
Doprava: Cesta tam - zmluvný autobus.  
Cesta späť, bežky, alebo linkový spoj z Králik
Ski bus o 17,15 hod.
Prihlášky:  záväzne do utorka 13.2.2018.  
Cestovné: cca 6 €
Vedúci túry: Ing. Ján Kmec  t.č.  0902 653 827

26. 1. 2018

Pozvánka pre členov a sympatizantov na akciu v Českej republike-Moravsko Sliezske Beskydy na bežkách


Bílá – Lysá Hora

Dátum konania:  23. až 25. Február  2018  t.j.  piatok  až nedeľa

Rámcový program:

23.2.2018 –  piatok  – odchod z B.Bystrice o 07.30.hod. z  Parkoviska, Námestie Ľudovíta Štúra, pri Kauflande v Radvani.
          Príchod v poludnajších hodinách do zimného lyžiarského strediska  Bílá, nástup na hrebeň sedačkovou lanovkou.
         Túra na bežkách Čeladná - Pustevny, cca 8 km.
          Ubytovanie.

24.2.2018 – sobota – Bílá bežky, rôzné bežecké okruhy podľa vlastného výberu.
           
25.2.2018 – nedeľa- Výstup na Lysú horu – pešo , na bežkách , na skialpoch. Významný výhľadový kopec s nadmorskou výškou 1323 mnm
          Obec Bílá má nadmorskú výšku 546 mnm.
          Návrat na Slovensko.

Technické pokyny : Potrebná turistická výstroj , vychádzková výstroj, na bežky a do hôr.
Výhodnejšia je platba v českých korunách. Možnosť aj v eurách.

Zraz:  Piatok 23.2.2018. o 07,30 hod v B.Bystrici na Parkovisku Kaufland. Nám. Ľudovíta Štúra.Radvaň.

Doprava:  osobnými autami   

Ubytovanie:  Horská chata Bílá
                          22 €/osobu /noc, v cene je aj polopenzia.                 
                           

Cestovné:  rozpočítané náklady na osobné autá cca 11 až 14 € na osobu

Prihlášky:  do 12.2.2018. (pondelok )


Vedúci akcie:  JUDr. Jozef Sojka ,  č.t. 0905 428 001

Pozvánka na bežky - Donovaly – Šachtička – B.Bystrica, v termíne 3.2.2018 . sobota

 Donovaly – Šachtička – B.Bystrica


Dátum konania:  3.2.2018 . sobota

Trasa: B.Bystrica, 375mnm  -  Donovaly , 980 mnm – Žiare ,  1 044 mnm – Jelenská skala ,1153 mnm – Šachtička, 970 mnm. – B.B.

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:
1. B.Bystrica – Donovaly                        A               35 km     8,00 –   8,30 h.
2. Donovaly - Šachtička                          B                12 km     8,30 –   11,00 h.
3. Šachtička – B.B.                                  B               7 km      11,30 – 14,00 h.

Technické pokyny organizátora:

Cestu tam uskutočnime autobusom. Snehové podmienky sú dobré.
V prípade , že  bude vytvorená bežecká stopa, rozhodneme na mieste, či túru ukončime na Starých Horách ,v Španej doline, v Selciach Čachove, alebo zo Šachtičiek prejdeme na bežkách a pešo do BB.
Zraz: v Banskej Bystrici na Autobusovej stanici o 7.55, alebo na Huštáku   o 8,00. hod.

Doprava:   autobus.                 

Cestovné náklady: cca 3 €. 


Vedúci túry:  Ing. Ladislav Štibraný. T.č.  0908 962 399

15. 1. 2018

Pozvánka na bežky: Králiky-Gergelyho tunel-Skalka-Hostinec-Králiky-- SOBOTA: 20.1.2018

Králiky-Gergelyho tunel-Skalka-Hostinec-KrálikyTrasa: B. Bystrica, 375mnm – Králiky, 840 mnm – Gergelyho tunel, 1187 mnm – Skalka , 1231 mnm – Hostinec, 1170 mnm - Králiky, 780 mnm  – Banská Bystrica

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:
1. B. Bystrica – Králiky                                   A         11 km                   08,25 – 08,50 h.
2. Králiky  – Gergelyho tunel                          B           6 km                   09,00 – 10,30 h.
3. Gergelyho tunel – Skalka                            B           2 km                   10,30 – 11,00 h.
4. Skalka – Hostinec, južný okruh                   B          12 km                  11,15 – 13,15 h.
4. Hostinec – Králiky                                        B          6 km                   14,15 – 15,30 h.
5. Králiky  – Banská Bystrica                          A         11 km                   16,30 – 17,00 h.

Technické pokyny organizátora:
Túru podľa dohody účastníkov absolvujeme  autobusom na Králiky a odtiaľ na bežkách.
Snehové podmienky na hrebeni sú vyhovujúce.
V prípade zhoršenia podmienok, je možné skrátenie túry zo Skalky priamo na Králiky.
Stravovanie z vlastných zásob alebo na Skalke, Hostinci alebo Králikoch.
Späť cesta je možná z Králik  autobusom o 12,40; 14,15; alebo 16,30 hod.

Zraz: v Banskej Bystrici na autobusovom nástupišti o 8.20 hod., alebo na Huštáku, malý kruhový objazd pri Európe o 8,25 hod.

Doprava:  Autobus Králiky, nást.č. 12.
Cestovné náklady: cca 3 €. 


Vedúci túry:  JUDr. Jozef Sojka  T.č.  0905 428 001   

20. 12. 2017

Pozvánka na Novoročný výstup na Urpín - 1.1.2018. t.j. pondelok

Novoročný výstup na Urpín

Dátum konania:  1.1.2018.  t.j. pondelok

Trasa: B.Bystrica, 375mnm –  Urpín , 510  mnm –  Banská Bystrica.

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:
1a. B.Bystrica ,Žel.st.mesto – Urpín               P      3 km        10,30  – 12,00 hod             
1b. B.Bystrica, Žel. St.Radvaň – Urpín          P      3 km        10,30 –  12,00 hod        2.  Urpín – Banská Bystrica                            P      3 km        12,30 –  13,30 hod

Technické pokyny organizátora:
Tradičnú Novoročnú vychádzku uskutočníme z dvoch štartovacích miest. Z malej železničnej stanice –mesto a zo železničnej stanice Radvaň.
Obidve skupiny sa počkajú na Urpíne, kde bude Novoročný prípitok .   

Zraz: V Banskej Bystrici na Železničnej stanici, mesto o 10,30 hod.
           V Radvani na železničnej stanici o 10,30 hod.

Doprava: pešo   


Vedúci túry: Mária Bubelínyová; Ing. Eduard Bezaňuk  

    T.č. 0908534574; 4153079; 0907848560.

Pre istotu uvádzam t.č. ďalšich účastníkov, aby obidve skupiny mohli nadviazať hlasový kontakt.
Hudec       0907 836 384
Slúka         0907 836 185

Štibraný     0908 962 399

Trojkráľový Výstup na Panský diel - 6. januára 2018, sobota

Trojkráľový Výstup na Panský dielDátum konania: 6. januára 2018, sobota

Trasa: B.Bystrica, 375mnm –Jakub,430 mnm -- Špania Dolina,710mnm – Šachtičky,950mnm – Panský diel,1100mnm - Sásová

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:
1a. B.Bystrica - Špania Dolina                        A       9 km      8,00 -  8,30 h.
1b. B.Bystrica - Jakub, kostol                          A       3 km      8,40 -  8,57 h.
2.a.Špania Dolina - Šachtičky-Pánsky diel    P      6 km     9,30 - 12,30 h.
2.b.Jakub - Baranovo - Pánsky diel                  P   8 km     9,00 - 13,00 h.
3. Pánsky diel – Sásová,Banská Bystrica         P        6 km   14,00 - 16,00 h.


Technické pokyny organizátora:

Jedná sa o tradičnú Trojkráľovú akciu, ktorá sa teší značnej obľube.
Turistická výstroj podľa počasia. Stravovanie a občerstvenie z vlastných zásob. 
Sú naplanované dve alternatívy-ľahšia zo Španej doliny a ťažšia z Jakuba.
Obidve skupiny sa počkajú na Pánskom diely a spoločne sa zíde do Sásovej 

Zraz: 1a: Autobusové nádražie-Nový Terminál o 7.55.hod.
           1b: Autobusové nádražie-Nový Terminál o 8.35 hod.

Doprava:  
Autobus  BB- Špania dolina o 8,00 hod., možnosť nástupu aj pri SC Európa
alebo
Autobus MHD linka č. 43 + 601454  Harmanec, odchod z Autobusového nádražia o 
8. 40 hod. pravidelný spoj v sobotu , stojí na zastávkach MHD.
Výstup v Jakube na zastávke  pri kostole.

 Cestovné náklady: cca  2 € .

 Vedúci túry:  Ľubomír Závodný  , Mária Bubelínyová

                             t.č.   0911 367 934.           0908 534 574

11. 12. 2017

Pozvánka na bežky - Kordíky-Skalka-Králiky : SOBOTA: 16.12.2017

Kordíky-Skalka-Králiky


Trasa: B. Bystrica, 375mnm – Kordíky, 840 mnm – Kordícke sedlo, 1117 mnm – Skalka , 1231 mnm – Králiky, 780 mnm – Banská Bystrica

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:
1. B. Bystrica – Kordíky                Autobus    18 km             08,00 – 08,40 h.
2. Kordíky  – Kordícke sedlo             B  3 km             08,50 – 09,45 h.
3. Kordícke sedlo – Skalka                 B  5 km             10,00 – 11,00 h.
4. Skalka – Králiky                              B 12 km             11,50 – 13,50 h.
5. Králiky – Banská Bystrica          Autobus    18 km            14,15 – 15,15 h.

Technické pokyny organizátora:
Prvá bežkárska akcia v tejto sezóne.
Túru podľa dohody účastníkov môžeme absolvovať aj cez južný okruh.
Snehové podmienky sú  vyhovujúce.
Stravovanie z vlastných zásob alebo na Skalke a na  chate  Hostinec.

Zraz: v Banskej Bystrici na novej autobusovej stanici o 7.55 hod. alebo pri Európe pri malom kruhovom objazde o 8,00 hod.

Doprava:  autobus Banská Bystrica - Kordíky.
Cestovné náklady: cca 3 €. 


Vedúci túry:  Štefan Gulka  T.č.  0903 066 267   

21. 11. 2017

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu dňa: 2. decembra 2017 t.j. v sobotu

Výročná členská schôdza KST ELÁN

Dátum konania:   2. decembra 2017 t.j. v sobotu
Rámcový program:
a)  Doobedňajšia vychádzka po trase BB – Malachov, horná zástavka – Banský náučný chodník – Malachov stred obce, Vináreň Venezia.  
Autobus, prímestská linka č. 60145112. z BB Nám.Slobody o 8.05 hod., Štadlerovo nábr. 8.10 hod., Kaufland Radvaň o 8.13 hod.  Výstup: Malachov, konečná o 8.25 hod.
b) Výročná členská schôdza s programomzačiatok o 12.00 hod.
Miesto konania –  Malachov, stred obce oproti Obecnému úradu – Vináreň Venezia.  
1.     Spoločný slávnostný obed
2.     Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017 
3.     Rámcový plán akcií na rok 2018
4.     Odmeny pre jubilantov a najaktívnejších členov
5.     Posedenie , diskusia , premietanie CD, DVD.

Technické pokyny :
Navštívime novovybudovaný banský náučný chodník s informačnými tabuľami. Dlžká trasy, cca 7 km, čas stravený na ceste, cca 2,5 hodiny.
Na VČS budú vyberané členské príspevky na rok 2018 vo výške 5 €.
Poplatky : spoločný obed, odmeny  - 10 €.

Cesta domov: prímestská autobusová linka do BB.

Zraz:  Priebežne na zástavkách MHD podľa cestovného poriadku od  8.05. hod.

Prihlášky:  u Ing. Ján Kmec do stredy 29.11.2017

Mobil  0917 090 977

12. 10. 2017

POZVÁNKA NA TÚRU - Chopok -Ďumbier: 14.októbra.2017. t.j. v sobotu

Dátum konania: 14.októbra.2017. t.j. v sobotu


Trasa: Banská Bystrica, 340 mnm –  Srdiečko, 1200 mnm – Chopok, 2024 mnm – Ďumbier, 2048 mnm – Srdiečko   -  Banská Bystrica

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

1. B.Bystrica – Srdiečko              OA       65 km   7,30  –  8,30 h.
2. Srdiečko  – Chopok                   P         3 km    9,00 – 11,00 h.
3. Chopok  -- Ďumbier                       P          4 km  11,00 – 13,30 h
4. Ďumbier – Chata M.R. Štefánika    P          1  km   13,30 – 14,00 h
5. Chata MRŠ  –  Srdiečko                  P         3 km   14,30 – 15,30 h.          
6. Srdiečko  – Banská Bystrica            OA        65 km   15,30 – 16,30 h.

Technické pokyny :
Jedná sa o návštevu centrálnej a veľmi vyhľadávanej časti NT .
Turistická akcia poskytuje viacero možnosti na jej zdolanie.
Záleží na účastníkoch a vedúcom túry, ktorú alternatívu si zvolia.
/sedačka alebo peši/

Zraz:  Hušták  pri poisťovni Alianz o 7,30 hod.

Doprava: osobnými autami

Cestovné:    cca 4 €.Vedúci túry:    Ing. Emil Obžera   T.č. 0903 800 568

Pozvánka na túru: Ferrata Veľký Kyseľ - 21. októbra 2017 – sobota


SLOVENSKÝ RAJ -  Ferrata Veľký Kyseľ
Dátum konania:  21. októbra  2017  – sobota

Trasa: B.Bystrica,375 mnm   –  Donovaly, 978 mnm  – Spišský Štvrtok, 550 mnm – Čingov , 573 mnm – Kyseľ, 963 mnm – Kláštorisko, 838 mnm – Čingov - Banská Bystrica


1. BB – Čingov                          OA      139 km               7.00 – 09.00 h.
2. Čingov – Veľký Kyseľ              P          4  km               9.00 --11.00 h.
2. Veľký Kyseľ  ferrata                P         4  km              11,00 – 13,30 h.
3. Kyseľ – Kláštorisko                 P          3  km             13,30 – 14,30 h.
4. Kláštorisko -- Čingov               P          4  km             15,00 – 16,30 h.
5. Čingov – Banská Bystrica      OA      139  km                         16,30 – 18,30 h.

Technické pokyny organizátora:
Navštívime po 40 rokoch novootvorený zaistený náučný chodník –ferratu, v  malebnej časti Slovenska. Časť našej trasy povedie ferratou.
Fixným lanom a skobami zaistená turistická cesta prechádza roklinou s obrovským vodopádom.
Turistická výstroj je predpísaná – sedací úväz  s kúskom lana a karabinkou a prilbou.
Prilba môže byť aj cyklistická. Sedák je možné zapožičiať v športových potrebách HUDY na ul. Janka Kráľa č.4 v BB. Možnosť zapožičania je aj pri nástupe na túru v Čingove a na Podlesku.
 
Zraz: v Banskej Bystrici na Huštáku, parkovisko pred poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa o 6,50 hodine

Doprava:  osobnými autami. 

Cestovné náklady: cca 6,- €/osoba


Vedúci túry:   Ing. Ján Kmec     0917 090 977. 

22. 9. 2017

Pozvánka na túry vo Vysokých Tatrách v dňoch: 6.októbra až 8. októbra 2017, piatok až nedeľaVysoké Tatry 
Dátum konania:  6.októbra až 8. októbra 2017, piatok  až nedeľa

Alternatívne túry:
1.St.Lesná-Ždiar-Monková dolina- Chata pri Zelenom plese – Kežmarská biela voda              St.Lesná.
2.St.Lesná- Ždiar- Bachledová – Spišská Magura – Výhliadková veža v korunách stromov-St.Lesná.
3.St.Lesná-Štr.pleso – Kriváň – Štr. Pleso - St. Lesná.
4.St. Lesná – Starý Smokovec – Sliezsky dom – Velický vodopád- St. Lesná
5.St.Lesná – Tatr. Lesná – Studený potok – Reinerova chata- Hrebienok – St. Lesná.

Technické pokyny :
Tradičná turistická akcia.
Možnosť nástupu na akciu v piatok alebo v sobotu.
Ubytovanie je vybavené v Starej Lesnej, Slnečná ul.č.16, pani Jurčišinová, penzion Monika,   t.č. 0911785758. 
Turistická výstroj podľa počasia, potrebná vhodná obuv a oblečenie. Čiapka, rukavice, vetrovka.  
 Občerstvenie a stravovanie z vlastných zásob alebo v stravovacích zariadeniach.  

Zraz:  podľa dohody účastníkov v piatok o 7.00 hod., alebo o 16.30 hod. a v sobotu o 6.00 hod.
Hušták, poisťovňa Alianz.
Doprava: osobnými autami.
Cestovné:  rozpočítané  náklady na osobné  autá , cca 7 €/ osobu
 Ubytovanie: Stará Lesná ,Penzion Monika, Slnečná ul. Č. 16.

Vedúci akcie:  Ing. Eduard Bezaňuk  t.č. 0949 636 474


Prihlášky:  do pondelka, 2.10.2017, u Ing. Ján Kmec , t.č. 0917 090 977.

8. 9. 2017

Turistický výstup na Baranec - 16. septembra 2017, sobotaDátum konania:  16. septembra  2017,  sobota

 Trasa: B.Bystrica, 362 mnm – L. Mikuláš, 562 mnm – Podbreziny,Smrečany, 704 mnm – Žiarska dolina,parkovisko, 920 mnm – Holý vrch, 1715 mnm – Baranec,  2185 mnm Žiarske sedlo, 1917 mnm – Žiarska chata, 1324 mnm, Žiarska dolina ,parkovisko  - B.Bystrica.

1.Banská Bystrica – Žiarska dolina    OA       91 km      7.00 -  8.30 hod.
2.Žiarska dolina – Baranec                  P        6 km       8.30 - 11.30 hod.
3.Baranec – Žiarska chata                  P        7 km     11.30 -13.30 hod.
4. Žiarska chata – Žiarska dolina      P        5 km     14.30 -16.30 hod.
5. Žiarska dolina – Banská Bystrica   OA      91 km     16.30 -18.30 hod. 

 Technické pokyny :
Jedná sa o tretí najvyšší vrchol Liptovských Tatier.
Z vrcholu sú krásne výhľady na celú oblasť Roháčov.
Je to turistický vyhľadávaná oblasť s chatou poskytujúcou celoročné služby.
Turistická výstroj podľa počasia, potrebná vhodná obuv a oblečenie. Čiapka, rukavice, vetrovka.  
 Občerstvenie a stravovanie z vlastných zásob alebo na Žiarskej chate.  

Zraz:  sobota Hušták pri poisťovni Alianz o 7.00 hod.

Doprava: osobnými autami.
Cestovné:  rozpočítané  náklady na osobné  autá , cca 5 €/ osobu

Vedúci akcie:  Ľubomír Závodný  t.č. 0911 367 934

3. 8. 2017

Pozvánka na túru v ČR: Králický Sněžník - Olomouc -1.9. až 3.9. 2017 t.j. piatok až nedeľaKrálický Sněžník - Olomouc
Dátum konania: 1.9. až 3.9. 2017 t.j. piatok až nedeľa
Rámcový program:
1.9.2017 – piatok – odchod z B.Bystrice o 08.00.hod. z  Parkoviska, Námestie
Ľudovíta Štúra, pri Kauflande v Radvani.
Príchod v poludnajších hodinách do Olomouca ,ubytovanie ,prehliadka
mesta.
2.9.2017 – sobota – Králický Sněžník .
Turistický výstup zo Starého Města , n.v. 538 m n m, na Králický
Sněžník, 1424 m n m. Cestou výstup na rozhľadňu „ Stezka v oblacích“
pod Králickým Sněžníkom v nadmorskej výške 1116 m n m. Veľmi pekná
a vyhľadávaná.

3.9.2017 – nedeľa- Návšteva významných miest v meste Olomouc.
Návšteva hradu.
Návrat na Slovensko.

Technické pokyny : Potrebná turistická výstroj , vychádzková výstroj, na hory
aj do mesta. Objednané sú aj raňajky v hoteli za 90 Čk.
Výhodnejšia je platba v českých korunách. Možnosť aj v eurách.
Zraz: Piatok 1.9.2017. o 08,00 hod v B.Bystrici na Parkovisku Kaufland. Nám.
Ľudovíta Štúra.Radvaň.
Doprava: osobnými autami
Ubytovanie: Best Hotel Garni ,Na Střelnici č.48. Olomouc.

20 €/osobu /noc.
Cestovné: rozpočítané náklady na osobné autá cca 11 až 14 € na osobu.
Prihlášky: do 23.8.2017. (streda )
Vedúci akcie: Ing. Ján Kmec, č.t. 0917 090 977.
Vedúci turistickej časti v sobotu : Pavel Grepl č.t. 0904 828 966

12. 6. 2017

Pozvánka na túru - Krompachy – Plejsy – Poráčska dolina: 17. Júna 2017 tj. sobota

Krompachy – Plejsy – Poráčska  dolinaDátum  konania:  17. Júna  2017  tj.  sobota

Trasa: B.Bystrica, 362 mnm  – Levoča, 659 mnm – Krompachy,405 mnm, Plejsy, 912 mnm – Rudňany, 547 mnm – Poráč, 778 mnm -  B. Bystrica

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:
1. Banská Bystrica – Krompachy                  OA        167 km       07,00 – 09,30 h.
2. Krompachy  –  Plejsy  a späť                        P         8 km        10,00 – 12,30  h.
3. Krompachy  – Rudňany, Poráč                   OA      31 km        13,00 – 13,30 h.
4. Poráč – Poráčska tiesňava a späť                 P         8 km 13,30 – 16,30 h.
5. Poráč  – Banská Bystrica                       OA    145 km      16,30 – 18,30 h.

Technické pokyny : Jedná sa o návštevu turisticky atraktívnej oblasti v zimnom aj letnom období. Je to známe lyžiarske stredisko.
Poráčska tiesńava predstavuje kaňonovitú krasovú dolinu, lemovanú strmými skalnými zrázmi. Je súčasťou národnej prírodnej rezervácie Červené skaly.

Zraz: v Banskej Bystrici na Huštáku o 7.00 hod.
Doprava:  osobné automobily.

Cestovné: cca 10,- €,Vedúci túry:    Ján  Kováč  t. č.  0911 154 630  

25. 5. 2017

Pozvánka na túru v Slovenskom Rudohorí v časti Poľana - 3.Júna. 2017, v sobotu
Látky-Prameň Ipľa-Bykovo
                                      
Dátum konania: 3.Júna. 2017,  v sobotu

Trasa: Banská Bystrica, 340 mnm – Látky, 860 mnm –  Prašivá, 950  mnm – Čierťaž, prameň Ipľa, 1102 mnm – Paseky, 954 mnm – Bykovo, 1110 mnm - Banská Bystrica.

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

1. B.Bystrica – Látky,Prašivá        OA           63 km       7,30 – 08,20   h.
2. Sedlo Prašivá – Prameň Ipľa a späť     P   8 km       8,30 – 11,00   h
3. Prašivá – Látky,Paseky         OA             4 km     11,00 – 11,15  h
4. Paseky – Bykovo a späť        P             8 km      11,30 –14,00  h
5. Látky – Banská Bystrica      OA           59 km      14,30 –15,30  h

Technické pokyny :
Jedná sa o nenáročnú túru v známom turistickom a lyžiarskom stredisku.
Látky sú situované na rozhraní Veporských vrchov a Poľany.
Bykovo je mohutný zalesnený vrch na rozvodí Tisy a Dunaja, východne nad Látkami.
V časti Malá Látka máme možnosť navštíviť farmu s chovom koní.

Zraz:  BB, Hušták, pri poisťovni Alianz  7. 30. hod. v sobotu

Doprava:  osobné automobily
                Cestovné:    cca 5 €Vedúci túry:    Ing.Ladislav Štibraný , t.č.   0908 962 399 

15. 5. 2017

Pozvánka na túru: Kráľova studňa - Malá Krížna - Salašky -Turecká: 20.mája.2017. sobota


Kráľova studňa - Malá Krížna - Salašky -Turecká

Dátum konania:  20.mája.2017. sobota

Trasa: B.Bystrica, 375mnm – Kráľova studňa, 1150 mnm –Malá Krížna, 1319 mnm – Salašky, 790 mnm  –  Turecká, 610 mnm --Banská Bystrica .

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:
1. B.Bystrica – Kráľova Studňa   A      23 km   8,30 –  10,15 h.
2. Kraľ.St.  – Malá Krížna     P        4 km   11,00 –  12,30 h.
3. M.Krížna  – Salašky        P        4 km   12,30 – 14,00 h.
4. Salašky  – Turecká        P        2 km   14,00 – 15,15 h.
5. Turecká –  B.Bystrica    A      14 km   15,45 – 16,20 h.

Technické pokyny organizátora:

Mimoriadnou autobusovou linkou sa prepravíme na Horský hotel Kráľova Studňa. Autobus stojí aj na Striebornom námestí o 8.40 hod.
V prípade veľkého záujmu o turistický autobus pre peších , pokiaľ sa nedostaneme do autobusu, je možné túru absolvovať z Dolného Harmanca, prímestským autobusom 601454, ktorý stojí na zástavkách MHD. Odchod z autobusového nádražia Kazačok je o 8.40 hod.
Cez Zadný Japeň, 1064 mnm, Predný Japeň, 1154 mnm. Obidve skupiny by sa stretli na Malej Krížnej a odtiaľ spoločne na Salašky a Tureckú.

Zraz: v Banskej Bystrici na Autobusovom nástupišti pri Kazačku o 8.25. hod., alebo na Striebornom námesti o 8.35 hod.

Doprava:   Turistický autobus pre peších na Horský hotel Kr.Studňa.
Alebo prímestskou linkou do  Dolného Harmanca.
Cestovné náklady: cca  6 €. 


Vedúci túry:  Ľubomír Závodný  

                      t.č. 0911 367 934.

27. 4. 2017

Pozvánka na túru: Jánska dolina, Slemä, Ohnište - Dňa: 6.mája.2017.Túra na Jánska dolina, Slemä,  Ohnište

Dátum konania: 6.mája.2017. t.j. v sobotu

Trasa: Banská Bystrica, 340 mnm –  Liptovský Ján, 634 mnm – Stanišovské sedlo, 1102 mnm – Slemä, 1514 mnm – Ohnište, 1538 mnm- Jánska dolina, 882 mnm -  Banská Bystrica

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

1. B.Bystrica – Jánska dol. Stanišovská jaskyňa   OA    89 km   7,00  –  8,30 h.
2. Stanišovská dolina  – Staniš. sedlo      P         2 km    9,00 – 10,00 h.
3. Staniš.sedlo  -- Slemä                          P          4 km  10,00 – 11,30 h
4. Slemä --  Ohnište                              P         4 km   11,30 – 13,30 h
5. Ohnište  – Svidovské sedlo           P         3 km   13,00 – 14,00 h.          
6. Svidovské sedlo – Jánska dolina      P         6 km    14,00 – 16,00 h
7. Jánska dolina – B.Bystrica        OA    89 km   16,30 – 18,00 h.

Technické pokyny :
Jedná sa o návštevu vyhľadávanej časti NT s častým výskytom skalných útvarov, jaskýň, ponorov, vyvieračiek. Vo vrcholovej plošine Ohnišťa sa nachádza 10 m vysoký skalný otvor, zvaný Okno a Veľká ľadová priepasť,
 125 m hlboká.  

Zraz:  Hušták  pri poisťovni Alianz o 7,00 hod.

Doprava: osobnými autami
 Cestovné:    cca 5 €.

 Vedúci túry:    Štefan Jančík.  T.č. 0907 279 025