20. 7. 2018

Pozvánka na túru: Tisovec -Hradová Dátum konania: 21.júla 2018 t. j. v sobotu


Tisovec -Hradová

Dátum konania:  21.júla  2018 t. j.  v  sobotuTrasa: B.Bystrica, 375mnm – Brezno, 435 mnm – Tisovec, 411 mnm - B.Bystrica.

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

1. B.Bystrica – Tisovec                 OA     71  km    7,00 –  8,30 h.
2. Tisovec - Hradová                         P        4  km    9,00 – 11,00 h.
3. Hradová -Tisovec                         P        4  km   11,00 – 13,00 h.
4. Tisovec – Banská Bystrica           OA      71 km   14,00 – 16,00 h.

 Technické pokyny organizátora:

Tisovská Hradová sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Muránska planina. Jedná sa o bralnatý mohutný vápencový kopec, dominantný pre celé okolie mesta Tisovec.
Cestou po hrebeni sú viditeľné zvyšky stredovekého hradu a množstvo priehlbín  a menších jaskýň.
Prevýšenie smerom hore je 475 m.
 
Zraz: v Banskej Bystrici na Huštáku pri poisťovni Alianz o 7,00 hodine .
           
Cestovné: cca 5,- € 

Vedúci akcie:    Štefan Gulka    T.č.  0903 066 267.

14. 6. 2018

Pozvánka na na tradičnú vodácku akciu - Splav Hrona - 23.júna 2018 t.j. v sobotu


Splav Hrona
Dátum konania:  23.júna  2018 t.j. v sobotu

Trasa: B.Bystrica, 375mnm – Nemecká, 419 mnm –  B.Bystrica.

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

1. B.Bystrica – Nemecká       OA     22  km    8,00 –  8,30 h.
2. Nemecká - Šalková             Člny   18  km    9,30 – 14,00 h.
3. Šalková – Nemecká             OA    18  km   14,00 – 14,30 h.
4. Nemecká  – Banská Bystrica      OA     22 km   15,00 – 15,30 h.

 Technické pokyny organizátora:

Jedná sa o tradičnú vodácku akciu.
Vo firme Dronte v Nemeckej máme zabezpečené 6 až 7 miestne rafty  a dvojmiestne laminátové, širšie kanoe  Noah Agara.
Podľa stavu hladiny Hrona a počasia sa rozhodneme pre dlhšiu alebo kratšiu trasu.
 
Zraz: v Banskej Bystrici na Huštáku pri poisťovni Alianz o 8,00 hodine .

Prihlášky:  do pondelka 18.6.2018. u Ing. Ján Kmec  0902 653 827
Alebo u Ing. Peter Moravčík 0905 821 874.
Nahláste či chcete raft, alebo kanoe.
Poplatok za raft je 50 €, za kanoe 14 € v čítane výbavy / pádlo, vesta, barel / a včítane odvozu z cieľa na štart.
              

Cestovné: cca 2,- € 


Vedúci akcie:    Ing. Peter Moravčík              T.č.  0905 821 874.

8. 6. 2018

Pozvánka na túru vo Veľkej Fatre - Horný Jelenec-Prašnica-Liptovské Revúce : 16.júna 2018 t.j. v sobotu

Horný Jelenec-Prašnica-Liptovské Revúce

Dátum konania: 16.júna 2018 t.j. v sobotu

Trasa: B.Bystrica, 375mnm – Horný Jelenec, 623 mnm – Prašnica, 805 mnm- Východné Prašnické sedlo, 920 mnm – Vyšné Revúce,720  mnm – Liptovská Osada, 609  mnm – Donovaly, 960 mnm – B.Bystrica.

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

1. B.Bystrica – Horný Jelenec                   18  km    8,00 –   8,30 h.
2. Horný Jelenec – Prašnica                   P        3  km    8,30 –   9,30 h.
3. Prašnica -  Východné Prašnické sedlo       P        2  km    9,30 – 11,00 h.
4. V.Praš. sedlo – Revúce                        P        7  km  11,00 – 13,00 h.
5. Revúce-Lipt. Osada- BB                          45 km   13,05 -  15,00 h.

 Technické pokyny organizátora:

Navštívime oblasť s dožívajúcimi osadami Rybô, Valentová, Prašnica, kde kedysi viedla vozová cesta medzi Pohroním a Liptovom. Obyvateľstvo sa živilo drevorúbačstvom a uhliarstvom.
Prevýšenie 300 m. Z Vyšných Revúc sa autobusom presunieme do Liptovskej Osady a odtiaľ cez Donovaly do BB.
 
Zraz: v Banskej Bystrici na novom autobusovom Termináli o 7.55, nást.č. 16. , alebo na Huštáku pri  SC Európa o 8.00 hod.
Autobus smer Donovaly, výstup na zastávke Horný Jelenec.
Odchody autobusov z L. Revúc do L.Osady: 12,40; 13,05; 15,10; 16,45 h.
Odchody autobusov z L. Osady do BB: 13,59; 15,50; 17,17 h.        

Cestovné: cca 4,- € 

Vedúci túry:    Ing. Eduard Bezaňuk              T.č.  0949 636 474.

24. 5. 2018

Pozvánka na túru v Kremnických vrchoch Skalka - ferrata: 2. júna 2018 t.j.

Webová stránka venovaná trase a náročnosti   - Via Ferraty - Komín na Skalke

Skalka - ferrata

Dátum konania: 2. júna  2018 t.j. v sobotu

Trasa A: B.Bystrica, 375mnm – Králiky, 648 mnm – Skalka  1230 mnm
Trasa B:  Banská Bystrica, - Kremnica - Skalka

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

Trasa A:
1. B.Bystrica – Králiky            A   12  km    8.25 –   8,50 h.
2. Králiky – Skalka                   P     4  km     9.00–  10.00 h.
3. Skalka – Králiky                   P     4  km    13.00 – 14,00 h.
4. Králiky -  Banská Bystrica     12  km  14,22 – 14,45 h.

Trasa B:
1. B. Bystrica – Kremnica – Skalka     OA 60 km     9.00 – 10.00 h

 Technické pokyny organizátora:

Navštívime novovybudovanú zaistenú cestu – ferratu. Je možnosť voľby zo 6  rôzne náročných trás. Doporučujeme trasu náročnosti C.
Každý turista sa zúčastňuje akcie na vlastné nebezpečie.
Ferratový set a prilbu je možné zapožičať v turistickej predajni Hudy šport na Huštáku, alebo priamo na Skalke . Záujemcovia o zapožičanie výstroja zo Skalky, ohláste sa. Zabezpečím centrálne. 

Zraz: Autobusové nádražie BB, alebo Hušták, o 8,20 h.,autobus na Králiky.
Zraz: v Banskej Bystrici na Huštáku pri poisťovni Alianz o 9,00 hod. , osobné automobily.                

Cestovné: cca 3,- € 

Prihlášky:   do stredy, 30. mája 2018, záujemcovia o zapožičanie výstroja.
Vedúci túry:    Ing. Ján Kmec    

                                                      T.č.  0902  653 827.

14. 5. 2018

Pozvánka na túru vo Veľkej Fatre- Výstup na Lysec :19.mája 2018 t.j. v sobotu
Výstup na Lysec

Dátum konania: 19.mája  2018 t.j. v sobotu

Trasa: B.Bystrica, 375mnm – Turčianske Teplice, 505 mnm – Mošovce,Blatnica,Necpaly, 495 mnm – Belá – Dulice ,505  mnm – Chata Lysec, 630  mnm – Lysec, 1381 mnm – B.Bystrica.

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

1. B.Bystrica – Belá – Dulice                           55  km    7,00 –   8,00 h.
2. Belá – Dulice – Chata Lysec,parkovisko   A       4  km    8,10 –   8,20 h.
3. Chata Lysec – Lysec a späť                    P     10  km    8,30 – 14,00 h.
4. Chata Lysec - Banská Bystrica                  59  km  14,30 – 15,45 h.

 Technické pokyny organizátora:

Jedná sa o obľúbený  a turistami často navštevovaný výhľadový kopec vo Veľkej Fatre. Prevýšenie 750 m. Výstup na Lysec môžeme uskutočniť dvoma trasami. Buď žltou značkou na začiatku Belianskej doliny , alebo menej náročnou  a kratšou trasou od chaty ,Jasenskou dolinou po modrej značke.
 
Zraz: v Banskej Bystrici na Huštáku pri poisťovni Alianz o 7,00 hodine . 
Cestovné: cca 3,- € 

Vedúci túry:    Pavel Grepl   
                                                      T.č.  0904 828 966.

25. 4. 2018

Pozvánka na túru - Slavošovský tunel: 5.mája 2018 t.j. v sobotu
Slavošovský tunel
Dátum konania:  5.mája  2018 t.j. v sobotu

Trasa: B.Bystrica, 375mnm – Brezno, 498 mnm – Tisovec, 411 mnm – Muráň,394 mnm – Revúca, 318 mnm – Jelšava, 258 mnm – Gočaltovo, 390 mnm – Štítnik, 345 mnm – Slavošovce, 425 mnm - B.Bystrica.

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

1. B.Bystrica – Slavošovce                                     A 128  km    7,00 –  9,15 h.
2. Slavošovce - Kopráš                                    P     4  km    9,30 – 12,00 h.
3. Kopráš – Slavošovce                                   P     4  km   12,00 – 14,30 h.
4. Slavošovce  – Banská Bystrica                   A  128 km   14,30 – 16,45 h.

 Technické pokyny organizátora:

Jedná sa o pozoruhodné technické dielo, ktoré bolo postavené počas druhej svetovej vojny, no nikdy ním neprešiel vlak.
Na uvažovanej trati sa hneď vedľa nachádza Koprášovský tunel s dľžkou 240 m a Mníšsky viadukt, ktoré taktiež navštívime.
Veľmi dôležité je mať so sebou čelovú lampu, lampáš, mobil so zabudovaným svetlom.
 
Zraz: v Banskej Bystrici na Huštáku pri poisťovni Alianz o 7,00 hodine .                

Cestovné: cca 7,- € 

Vedúci túry:    Ing. Emil  Obžera   T.č.  0903 800 568.
                                                     

17. 4. 2018

Pozvánka na túru v Krupinskej planine Horné Plachtince – Čebovce - Kosihovce


Dátum konania: 21.apríla 2018 t.j. v sobotu


Trasa: B.Bystrica, 375mnm – Dobrá Niva, 310 mnm – Senohrad, 385 mnm –
Modrý Kameň,308 mnm – Veľký Krtíš, 195 mnm – Horné Plachtince,
250 mnm – Čebovce, 241 mnm - B.Bystrica.

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:
1. B.Bystrica – Horné Plachtince A 86 km 7,00 – 8,30 h.
2. H. Plachtince – Španí laz a späť P 8 km 8,45 – 11,30 h.
3. H.Plachtince – Čebovce A 15 km 11,30 – 11,45 h.
4. Čebovce – Kamenný vrch a späť P 6 km 11,45 – 14,00 h.
5. Čebovce – B.Bystrica A  90 km 15,00 – 16,30 h.

Technické pokyny organizátora:
Turistickú akciu uskutočnime v dvoch susediacich lokalitách.
Z H. Plachtniec vyšľapneme na Španí laz, kde sa nachádza chata,
telekomunikačný stožiar a meteorologická stanica. Vrátime sa späť do HP.
Odtiaľ sa autom presunieme do Čeboviec, odkiaľ podnikneme túru na
Kosihovský kamenný vrch a späť do Čeboviec.
V Čebovciach môžme navštíviť novopostavený penzión s vínnou pivnicou, kde
je možnosť zakúpenia kvalitného vína za prijateľné ceny. Záujemcovia , zoberte
si fľaše, bandasky a nahláste mi do stredy záujem o kúpu lacného kvalitného
vína.

Zraz: v Banskej Bystrici na Huštáku, pri poisťovni Alianz o 7.00 h.

Cestovné: cca 5 € , cestu uskutočníme osobnými autami.
Záujemcovia o nákup vína nahláste sa do stredy u Ing. Ján Kmec 0902 653 827.
Vedúci túry: Ján Kováč , t.č. 0911 154 630

28. 3. 2018

Pozvánka na pešiu túru - Tajov- Suchý vrch- Králiky 7.apríla 2018 t.j. v sobotu

Dátum konania:  7.apríla  2018 t.j. v sobotu

Trasa: B.Bystrica, 375mnm – Tajov, 464 mnm – Suchý vrch, 800 mnm – Králiky,7451 mnm – B.Bystrica.

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

1. B.Bystrica – Tajov               A     9 km      8,25 –   8,43 h.
2. Tajov  – Suchý vrch              P     4  km     8,45 –  11,00 h.
3.Suchý vrch    Králiky          P     7  km   11,00 –  13,30 h.
4. Králiky  – Banská Bystrica     A    4  km    14,22 – 14,45 h.

 Technické pokyny organizátora:

Srdečne pozývam  všetkých záujemcov na prvú jarnú pešiu túru.

Turistickú trasu uskutočníme cez kalváriu, po hrebeni, z dolného konca obce Tajov na Suchý vrch. Na Suchom vrchu sa zastavíme na chate Irisa, pozrieme malý Slovenský raj na Trávnatom ždiari.
Popri jazere Mútne sa presunieme do chatovej oblasti na Králikoch.
Odtiaľ už autobusom do BB.
Možnosť občerstvenia na Králikoch.
 

Zraz: v Banskej Bystrici na AN o 8,20 hodine . Nástupište č. 12. Smer Králiky.  Možnosť nástupu na Huštáku, pri Európe o 8.30., pri parku UMB, alebo pri učilišti spojov.          

Cestovné: cca 2,- € 

Vedúci túry:    Ing. Ladislav Štibraný  
                                                      T.č.  0908 962 399.

6. 2. 2018

Pozvánka na túru na bežkách v Kremnickom pohorí - 17. februára 2018 t.j. v sobotu
Dátum konania: 17. februára 2018  t.j. v sobotu

Trasa: B.Bystrica, 375mnm – Kremnické Bane, 784 mnm – Krahule,872 mnm – Skalka 1232 mnm – Hostinec, 1190mnm – Králiky, 750 mnm – Banská Bystrica


Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

1. B.Bystrica – Krahule          A        65 km                 07,30 – 08,30 h.
2. Krahule  – Skalka             B         6  km          08,45 – 10,20 h.
3. Skalka  – Hostinec            B        12 km                 10,30 – 12,30 h.
4. Hostinec  – Králiky           B          8 km                 13,30 – 15,00 h.
5. Králiky – B.Bystrica          A        12 km                  16,30 – 17,00 h.         
Technické pokyny organizátora:
Vzhľadom na časovú nedostupnosť spojovuskutočníme túru zmluvným autobusom.
Turistická výstroj podľa počasia. Stravovanie a občerstvenie z vlastných zásob. Okolie  Krahúl a Skalky, ktorými budeme prechádzať, patrí medzi významné geografické a turistické centrá, s malebnou prírodou .  
V súčasnom období sú veľmi vhodné snehové podmienky, lyžiarska cesta ponad Ortúty, Malachov na Horné Pršany je na jednom mieste prepadnutá , ale dá sa prejsť.
Zrazv Banskej Bystrici, sídlisko Radvaň, na parkovisku Kaufland, o 7,30 hodine .
Cesta naspäť : bežky,alebo linkovým autobusom Králiky-Rusko, konečná autobusu, otočka, odchod do BB  o 14.15 a o 16.30.hod.
Doprava: Cesta tam - zmluvný autobus.  
Cesta späť, bežky, alebo linkový spoj z Králik
Ski bus o 17,15 hod.
Prihlášky:  záväzne do utorka 13.2.2018.  
Cestovné: cca 6 €
Vedúci túry: Ing. Ján Kmec  t.č.  0902 653 827

26. 1. 2018

Pozvánka pre členov a sympatizantov na akciu v Českej republike-Moravsko Sliezske Beskydy na bežkách


Bílá – Lysá Hora

Dátum konania:  23. až 25. Február  2018  t.j.  piatok  až nedeľa

Rámcový program:

23.2.2018 –  piatok  – odchod z B.Bystrice o 07.30.hod. z  Parkoviska, Námestie Ľudovíta Štúra, pri Kauflande v Radvani.
          Príchod v poludnajších hodinách do zimného lyžiarského strediska  Bílá, nástup na hrebeň sedačkovou lanovkou.
         Túra na bežkách Čeladná - Pustevny, cca 8 km.
          Ubytovanie.

24.2.2018 – sobota – Bílá bežky, rôzné bežecké okruhy podľa vlastného výberu.
           
25.2.2018 – nedeľa- Výstup na Lysú horu – pešo , na bežkách , na skialpoch. Významný výhľadový kopec s nadmorskou výškou 1323 mnm
          Obec Bílá má nadmorskú výšku 546 mnm.
          Návrat na Slovensko.

Technické pokyny : Potrebná turistická výstroj , vychádzková výstroj, na bežky a do hôr.
Výhodnejšia je platba v českých korunách. Možnosť aj v eurách.

Zraz:  Piatok 23.2.2018. o 07,30 hod v B.Bystrici na Parkovisku Kaufland. Nám. Ľudovíta Štúra.Radvaň.

Doprava:  osobnými autami   

Ubytovanie:  Horská chata Bílá
                          22 €/osobu /noc, v cene je aj polopenzia.                 
                           

Cestovné:  rozpočítané náklady na osobné autá cca 11 až 14 € na osobu

Prihlášky:  do 12.2.2018. (pondelok )


Vedúci akcie:  JUDr. Jozef Sojka ,  č.t. 0905 428 001

Pozvánka na bežky - Donovaly – Šachtička – B.Bystrica, v termíne 3.2.2018 . sobota

 Donovaly – Šachtička – B.Bystrica


Dátum konania:  3.2.2018 . sobota

Trasa: B.Bystrica, 375mnm  -  Donovaly , 980 mnm – Žiare ,  1 044 mnm – Jelenská skala ,1153 mnm – Šachtička, 970 mnm. – B.B.

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:
1. B.Bystrica – Donovaly                        A               35 km     8,00 –   8,30 h.
2. Donovaly - Šachtička                          B                12 km     8,30 –   11,00 h.
3. Šachtička – B.B.                                  B               7 km      11,30 – 14,00 h.

Technické pokyny organizátora:

Cestu tam uskutočnime autobusom. Snehové podmienky sú dobré.
V prípade , že  bude vytvorená bežecká stopa, rozhodneme na mieste, či túru ukončime na Starých Horách ,v Španej doline, v Selciach Čachove, alebo zo Šachtičiek prejdeme na bežkách a pešo do BB.
Zraz: v Banskej Bystrici na Autobusovej stanici o 7.55, alebo na Huštáku   o 8,00. hod.

Doprava:   autobus.                 

Cestovné náklady: cca 3 €. 


Vedúci túry:  Ing. Ladislav Štibraný. T.č.  0908 962 399

15. 1. 2018

Pozvánka na bežky: Králiky-Gergelyho tunel-Skalka-Hostinec-Králiky-- SOBOTA: 20.1.2018

Králiky-Gergelyho tunel-Skalka-Hostinec-KrálikyTrasa: B. Bystrica, 375mnm – Králiky, 840 mnm – Gergelyho tunel, 1187 mnm – Skalka , 1231 mnm – Hostinec, 1170 mnm - Králiky, 780 mnm  – Banská Bystrica

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:
1. B. Bystrica – Králiky                                   A         11 km                   08,25 – 08,50 h.
2. Králiky  – Gergelyho tunel                          B           6 km                   09,00 – 10,30 h.
3. Gergelyho tunel – Skalka                            B           2 km                   10,30 – 11,00 h.
4. Skalka – Hostinec, južný okruh                   B          12 km                  11,15 – 13,15 h.
4. Hostinec – Králiky                                        B          6 km                   14,15 – 15,30 h.
5. Králiky  – Banská Bystrica                          A         11 km                   16,30 – 17,00 h.

Technické pokyny organizátora:
Túru podľa dohody účastníkov absolvujeme  autobusom na Králiky a odtiaľ na bežkách.
Snehové podmienky na hrebeni sú vyhovujúce.
V prípade zhoršenia podmienok, je možné skrátenie túry zo Skalky priamo na Králiky.
Stravovanie z vlastných zásob alebo na Skalke, Hostinci alebo Králikoch.
Späť cesta je možná z Králik  autobusom o 12,40; 14,15; alebo 16,30 hod.

Zraz: v Banskej Bystrici na autobusovom nástupišti o 8.20 hod., alebo na Huštáku, malý kruhový objazd pri Európe o 8,25 hod.

Doprava:  Autobus Králiky, nást.č. 12.
Cestovné náklady: cca 3 €. 


Vedúci túry:  JUDr. Jozef Sojka  T.č.  0905 428 001   

20. 12. 2017

Pozvánka na Novoročný výstup na Urpín - 1.1.2018. t.j. pondelok

Novoročný výstup na Urpín

Dátum konania:  1.1.2018.  t.j. pondelok

Trasa: B.Bystrica, 375mnm –  Urpín , 510  mnm –  Banská Bystrica.

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:
1a. B.Bystrica ,Žel.st.mesto – Urpín               P      3 km        10,30  – 12,00 hod             
1b. B.Bystrica, Žel. St.Radvaň – Urpín          P      3 km        10,30 –  12,00 hod        2.  Urpín – Banská Bystrica                            P      3 km        12,30 –  13,30 hod

Technické pokyny organizátora:
Tradičnú Novoročnú vychádzku uskutočníme z dvoch štartovacích miest. Z malej železničnej stanice –mesto a zo železničnej stanice Radvaň.
Obidve skupiny sa počkajú na Urpíne, kde bude Novoročný prípitok .   

Zraz: V Banskej Bystrici na Železničnej stanici, mesto o 10,30 hod.
           V Radvani na železničnej stanici o 10,30 hod.

Doprava: pešo   


Vedúci túry: Mária Bubelínyová; Ing. Eduard Bezaňuk  

    T.č. 0908534574; 4153079; 0907848560.

Pre istotu uvádzam t.č. ďalšich účastníkov, aby obidve skupiny mohli nadviazať hlasový kontakt.
Hudec       0907 836 384
Slúka         0907 836 185

Štibraný     0908 962 399

Trojkráľový Výstup na Panský diel - 6. januára 2018, sobota

Trojkráľový Výstup na Panský dielDátum konania: 6. januára 2018, sobota

Trasa: B.Bystrica, 375mnm –Jakub,430 mnm -- Špania Dolina,710mnm – Šachtičky,950mnm – Panský diel,1100mnm - Sásová

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:
1a. B.Bystrica - Špania Dolina                        A       9 km      8,00 -  8,30 h.
1b. B.Bystrica - Jakub, kostol                          A       3 km      8,40 -  8,57 h.
2.a.Špania Dolina - Šachtičky-Pánsky diel    P      6 km     9,30 - 12,30 h.
2.b.Jakub - Baranovo - Pánsky diel                  P   8 km     9,00 - 13,00 h.
3. Pánsky diel – Sásová,Banská Bystrica         P        6 km   14,00 - 16,00 h.


Technické pokyny organizátora:

Jedná sa o tradičnú Trojkráľovú akciu, ktorá sa teší značnej obľube.
Turistická výstroj podľa počasia. Stravovanie a občerstvenie z vlastných zásob. 
Sú naplanované dve alternatívy-ľahšia zo Španej doliny a ťažšia z Jakuba.
Obidve skupiny sa počkajú na Pánskom diely a spoločne sa zíde do Sásovej 

Zraz: 1a: Autobusové nádražie-Nový Terminál o 7.55.hod.
           1b: Autobusové nádražie-Nový Terminál o 8.35 hod.

Doprava:  
Autobus  BB- Špania dolina o 8,00 hod., možnosť nástupu aj pri SC Európa
alebo
Autobus MHD linka č. 43 + 601454  Harmanec, odchod z Autobusového nádražia o 
8. 40 hod. pravidelný spoj v sobotu , stojí na zastávkach MHD.
Výstup v Jakube na zastávke  pri kostole.

 Cestovné náklady: cca  2 € .

 Vedúci túry:  Ľubomír Závodný  , Mária Bubelínyová

                             t.č.   0911 367 934.           0908 534 574