26. 5. 2023

Pozvánka pre svojich členov a sympatizantov na turistickú akciu v Štiavnických vrchoch - 3. Júna 2023 t.j. sobota


Sklené Teplice  – Vyhne

kamenné more vo Vyhniach sa považuje za jedno z najkrajších miest na Slovensku.

Dátum konania: 3. Júna  2023 t.j.  sobota


 

Trasa: B. Bystrica, 375mnm – Hlinik nad Hronom, 239 mnm – Sklené Teplice, 360 mnm – Bzenica, 228 mnm - Vyhne, 350 mnm - Banská Bystrica

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

 

1. B.Bystrica – Sklené Teplice                               OA   55 km    7,30 –  8,30 h.

2. Sklené Teplice- Kamenné more /Vyhne /             P     7 km    8,30 – 11,00 h.

3. Kamenné more – Termálne kupalisko Vyhne       P     1 km    11,00 - 11,30 h.

4. Vyhne – Banská Bystrica                                   OA   59 km   14,00 – 15,00 h.

...................

5. Vyhne – Sklené Teplice                                        P    7,5 km   14,00 – 16,00 h.

6. Sklené Teplice – Vyhne                                     OA   17 km      8,30 –   9,00 h. 

 

 Technické pokyny organizátora:

V prípade pekného počasia máme možnosť kúpania vo Vyhniach v Termálnom kúpalisku Vodný raj.

V prípade menej pekného počasia sa môžeme okúpať v Sklených Tepliciach v sedacom kúpeli Banícky kúpeľ / 36 st. C /.Nezabudnite si plavky.

Jedno auto prevezieme zo Sklených Teplíc do Vyhni.

Kto sa cíti pri sile, môže absolvovať trasu naspäť: Vyhne – Sklené Teplice ,po vykúpaní,alebo aj bez kúpania peši.

Zraz: v Banskej Bystrici na Huštáku pri poisťovni Alianz.

V sobotu  3.6.2023  o 7,25 hod.

  Cestovné: cca 4,- €  

Vedúci akcie:    Ing. Eduard Bezaňuk,  t.č. 0949 636 474

17. 5. 2023

Pozvánka pre členov a sympatizantov do Nízkych Tatier :20. mája 2023, sobota

 

Turistická vychádzka - Čertovica – BeňuškaDátum konania: 20. mája 2023, sobota 

Trasa: B.Bystrica, 375mnm –Čertovica, 1238 mnm – Čertova svadba, 1463 mnm – Beňuška, 1545 mnm – Čertova svadba – Bacúšske sedlo, 1319 mnm – Čertovica - Banská Bystrica

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

1. B.Bystrica – Čertovica      A            60 km      7,30  -   8,30 h.

2. Čertovica – Čertova svadba    P               1 km      8,30  -    9,00 h.

3. Čertova svadba -  Beňuška     P              2 km      9,00  -  10,30 h.

4. Beňuška – Bacúšske sedlo     P              5 km     10,30  - 12,00 h.

5. Bacúšske sedlo – Čertovica    P              5 km      12,30 – 15,00 h.

6. Čertovica – Banská Bystrica               60 km      15,30 - 16,30 h.

 

Technické pokyny organizátora:

 Navštívime významné lyžiarske a rekreačné stredisko v hlavnom hrebeni Nízkych Tatier. V prípade pekného počasia sa nám z Beňušky naskytnú kruhové výhľady na celé Slovensko.

Turistická výstroj podľa počasia.  Stravovanie a občerstvenie z vlastných zásob, alebo na chate Čertovica. 

Zraz: Hušták , pri poisťovni Alianz o 7,25 hod. v Sobotu.

 Doprava:  vlastnými automobilmi   

Cestovné náklady: cca  6 € .

Vedúci túry: Ing. Pavel Grepl                                t.č.   0904 808 621.         

16. 4. 2023

Pozvánka na turistickú akciu Biele Karpaty-Veľká Javorina : 6. mája až 8. mája 2023 t.j. sobota až pondelok

 Biele Karpaty-Veľká Javorina

Doplnené foto s účastníkmi:


Dátum konania: 6. mája až 8. mája 2023 t.j.  sobota až pondelok

Trasa

B. Bystrica, 375mnm – Nové Mesto nad Váhom, 189 mnm – Stará Turá,

386 mnm – Holubyho chata, 970 mnm - Banská Bystrica.

Alternatívne túry:

1. Stará Turá – Holubyho chata – Veľká Javorina- Vysielač Jelenec

2. Stará Turá – Holubyho chata – Kašpariskuv vrch – Čupec

3. Stará Turá – Myjava – Košariská, Mohyla M.R.Štefánika

4. Stará Turá - Vodné nádrže Dubník I. a Dubník II. – rekreačná oblasť.

Technické pokyny organizátora:

Veľká Javorina je najvyšším vrcholom Bielych Karpát.

Ubytovanie je zabezpečené v Starej Turej v Penzióne Šport.

Cena za ubytovanie je 21 €/osoba/noc. Polpenzia je 11 € na osobu a deň.

Začíname večerou v sobotu a končíme raňajkami v pondelok.

Akciu uskutočníme osobnými autami.

Cestu môžeme uskutočniť troma smermi.

Cez Nitru, Trnavu N.M. nad Váhom je to 233 km, čas jazdy 2,15 h.

Cez Žilinu,Púchov, N.m. n.Váhom je to 201 km, čas jazdy 2,33 h.

Cez Zvolen, Handlovu,Nováky,Bánovce,Trenčín,N.M.n.V. je to 165 km, čas

jazdy je 2,34 h.

Zraz: v Banskej Bystrici na Huštáku, pri poisťovni Alianz.

V sobotu 6.5.2023, o 8.00 hod.

Cestovné: cca 12,- €

Prihlášky : do štvrtka , 27.4. 2023. u Ing. Ján Kmec, 0902 653 827

Pozvánka na túru vo Veľkej Fatre a na výstup na Rakytov : 29. apríla. 2023 t.j. v sobotu

Niekoľko postrehov z výstupu na Rakytov:

Výstup na Rakytov 
Dátum konania:   29. apríla. 2023  t.j.  v sobotu 

          Trasa: 

           B.Bystrica, 375mnm –  Liptovská Osada, 550 mnm – Liptovské Revúce,   635 mnm –  Teplá dolina – Chata Limba, 930 mnm – Severné Rakytovské sedlo, 1395 mnm – Rakytov, 1567 mnm – a späť - Liptovské Revúce  -

          Banská Bystrica

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy: 

1. B.Bystrica – Liptovské Revúce                  A        35 km         7.15  –  8,15 h.

2. L.R., horáreň – Chata Limba                      P         6 km           8,30 – 10,30 h.

3. Chata Limba – Severné sedlo                     P        1,5 km       11,00 – 12,00 h.

4. Severné sedlo – Rakytov                            P        1,5 km       12,05 – 12,40 h.

5. Rakytov – Horáreň Teplá dolina                P           9 km         13,00 – 16,00 h.

6. Liptovské Revúce – Banská Bystrica         A        35 km         16,00 – 17,00 h.


Technické pokyny organizátora: 

 Jedná sa o náročný výstup na jeden z najkrajších vrcholov Veľkej Fatry, odkiaľ sú krásne výhľady na všetký svetové strany.

Auta ponecháme pri horárni na začiatku Teplej doliny.

Chata Limba by mala byť s veľkou pravdepodobnosťou otvorená.

Zraz: v Banskej Bystrici na Huštáku pri poisťovni Alianz o 7,15 hodine

Doprava:   osobné automobily

Cestovné: cca  4 €. 

Vedúca túry: Mária Bubelínyová,  t.č.  0908 534 574

Dátum konania:   29. apríla. 2023  t.j.  v sobotu 

Trasa: B.Bystrica, 375mnm   Liptovská Osada, 550 mnm – Liptovské Revúce,   635 mnm –  Teplá dolina – Chata Limba, 930 mnm – Severné Rakytovské sedlo, 1395 mnm – Rakytov, 1567 mnm – a späť - Liptovské Revúce  -

          Banská Bystrica

 

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy: 

1. B.Bystrica – Liptovské Revúce                  A        35 km         7.15   8,15 h.

2. L.R., horáreň – Chata Limba                      P         6 km           8,30 – 10,30 h.

3. Chata Limba – Severné sedlo                     P        1,5 km       11,00 – 12,00 h.

4. Severné sedlo – Rakytov                            P        1,5 km       12,05 – 12,40 h.

5. Rakytov – Horáreň Teplá dolina                P           9 km         13,00 – 16,00 h.

6. Liptovské Revúce – Banská Bystrica         A        35 km         16,00 – 17,00 h.

 

Technické pokyny organizátora:

 Jedná sa o náročný výstup na jeden z najkrajších vrcholov Veľkej Fatry, odkiaľ sú krásne výhľady na všetký svetové strany.

Auta ponecháme pri horárni na začiatku Teplej doliny.

Chata Limba by mala byť s veľkou pravdepodobnosťou otvorená.

 

Zraz: v Banskej Bystrici na Huštáku pri poisťovni Alianz o 7,15 hodine

 

Doprava:   osobné automobily

Cestovné: cca  4 €.

 

Vedúca túry: Mária Bubelínyová,  t.č.  0908 534 574

6. 4. 2023

Pozvánka pre členov a sympatizantov do pohoria Tribeč (Kostoľany-Veľký Lysec-Gýmeš) - 15. apríla 2023, sobota

(čerpané obrázky z :

 https://www.velosprint.sk/rubriky/blog/gymes-a-velky-lysec-vyhlady--opekacka-a-zaverecny-zjazd/)


Dátum konania: 15. apríla 2023, sobota

Trasa: B.Bystrica, 375mnm –Beladice, 170 mnm – Kostoľany pod Tribečom,

245 mnm – Veľký Lysec, 547 mnm – Gýmeš, 514 mnm – Kostoľany p.T.

– Banská Bystrica

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

1. B.Bystrica – Kostoľany p.T. A 111 km 7,30 - 8,45 h.

2. Kostoľany p.T. – Veľký Lysec P 2 km 8,50 - 9,50 h.

3. Veľký Lysec - Gýmeš P 6 km 11,00 - 13,00 h.

4. Gýmeš - Kostoľany pod Tribečom P 3 km 14,30 - 15,30 h.

5. Kostoľany p.T. – Banská Bystrica A 111 km 15,30 - 16,45 h.

Technické pokyny organizátora:

Po dlhšej dobe opäť navštívime pohorie Tribeč.

Vrcholov Lysec, alebo Veľký Lysec máme na Slovensku 6.

Náš Veľký Lysec predstavuje rozsiahle skalné útvary, miestami vysoké až 50 m.

Zo sedla na vrchol je vybudovaná aj ľahká horolezecká cesta. Nachádza sa tam

aj skalné okno a keltské hradisko.

Z Veľkého Lysca sa vrátime cez Kostoľany.p.T. po červenej značke sa

presunieme k pomerne dobre zachovaným zrúcaninám hradu Gýmeš.

Z hradu Gýmeš sa vrátime po zelenej a žltej značke do Kostolian.

V Kostoľanoch pod Tribečom sa nachádza jeden z najstarších kostolov na

Slovensku z 11. storočia, kostol sv. Juraja.

Zraz: Hušták , pri poisťovni Alianz o 7,30 hod.

Doprava: vlastnými automobilmi

Cestovné náklady: cca 6 € .

Vedúci túry: Pavel Grepl ,t.č. 0904 828 966.

22. 3. 2023

Pozvánka na túru v Starohorských vrchoch - 25. marca 2023 t.j. v sobotu

 

Staré Hory – Richtárová - Žiare - Baláže


Dátum konania: 25. marca  2023  t.j.  v  sobotuTrasa: B.Bystrica, 375mnm – Staré Hory, 472 mnm – Richtárová, 716 mnm  – Sedlo Dolný Šturec, 945 mnm – Žiare, 1020  mnm  – Baláže, 545 mnm - B.Bystrica.

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:


1. B.Bystrica – Staré Hory                                  A  12  km    8,00 –   8,25 h.

2. S.Hory – Richtárová                                        P    2  km     8,30 –   9,30 h.

3. Richtárová – Sedlo Dolný Šturec                    P    2  km     9,30 – 10,30 h.

4. Dolný Šturec  - Žiare                                         1  km   10,30 – 11,00 h.

5. Žiare  – Baláže                                                 P    5  km   11,00 – 13,30 h.

6. Baláže – Banská Bystrica                                A  12  km   15,15 – 15,45 h.

 Technické pokyny organizátora:

Pozývame všetkých na prvú jarnú pešiu túru.

Jedná sa o nenáročnú  túru v Starohorských vrchoch.

Po žltej značke sa presunieme zo Starých Hôr do bývalej baníckej osady Richtárová.

Cez sedlo Dolný Šturec sa znova žltou značkou dostaneme do obce Baláže.

Vhodná je pevná obuv a palice na prechod cez snehové polia.

 

Doprava: Autobus smer Ružomberok z Autob. Nádr. Č. 16 o 7.55 h., pri Pointe

o 8.00.h. Autobus smer Turecka n.č. 12 o 7:55h., pri Pointe o 8.00 h.

Späť z Balážov autobus o 12,55 h. ; 15,15 h.; 17,00 h.

Zraz: v Banskej Bystrici na Autobusovom nádraži o 7,50 h.

Na  Huštáku pri Pointe o 7,55 hod.              

Cestovné: cca 3,- € 

Vedúci túry:    Ing. Marián Zauška     T.č.  0915 973 574.

                                                     

6. 3. 2023

Pozvánka na túru na bežkách: Prechod hrebeňom Veľkej Fatry - 10. a 11.marca.2023 t.j. v piatok a v sobotu

Prechod hrebeňom Veľkej Fatry 

*****Ahojte turisti.

Vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky sa Prechod Veľkej Fatry odkladá o týždeň.*********

Dátum konania:  10. a 11.marca.2023 t.j. v piatok a v sobotu

 

Trasa: B.Bystrica, 375mnm  Kráľova studňa , 1350 mnm  / Turecká , 610mnm/ – Krížna, 1574mnm –

            Ostredok, 1592mnm – Ploská, 1532 mnm – Liptovské Revúce ,710mnm

             – Liptovská Osada, 550mnm – Banská Bystrica

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

1.     B.B.- Sedlo Šturec, Kráľova studńa, piatok ,bežky   12 km   13.00 – 17.00 h.

 1b. B.B.-Turecká,Krížna.Kráľova st., piatok, skialpy     10 km   13.00 – 17,00 h

 2. B.B.-Turecká,Krížna,Veľ. Fatra, sobota , bežky         19 km     8.00-  15,30 h.

 3. Kráľova studńa –Krížna , sobota,  bežky,skialpy          3 km     9.30 – 11.30 h.

 4. Krížna –  Liptovské Revúce  sobota, bežky,skialpy    15 km   11,30 – 15,30 h.

 4. Lipt. Revúce – Banská Bystrica     Autobus                35 km  15,50 – 17,00 h.

Technické pokyny:

Skupina bežkárov v piatok sa autom vyvezie do sedla Šturec a odtiaľ na Kr.studňu. / 9miest.dodávka o 12.30 h. z Huštáku /

Skupina skialpinistov sa vyvezie v piatok do Tureckej a cez Krížnu prídu na Kr. studňu. / BB – Turecká, Bus o 12.30 h. z Terminálu,nást.č.13./

Tretia alternatíva predpokladá presun v sobotu z BB autobusom do Tureckej a výstup z Tureckej na Krížnu, kde sa obidve skupiny stretnú.

/ Bus v sobotu o 7.55 h. z Terminálu,nást.č.13. do Tureckej./

 

Ubytovanie:  Horský hotel  Kráľova studňa.

Hotelové ubytovanie: 33 €/os/noc, dvojlôžková izba, v cene sú aj raňajky.

Možno sa nam na mieste podarí vybaviť lacnejšie turistické ubytovanie.

 Prihlášky:  do stredy 8.3.2023  u JUDr. Jozefa Sojku t.č. 0905 428 001,

alebo u Ing. Jána Kmeca t.č. 0902 653 827

Doprava:  V piatok vývoz do sedla Šturec dodávkou, do Tureckej autobusom

SAD.

V sobotu  autobus do Tureckej o 7.55 h. z Terminálu, stojí aj na Huštáku.

Cestovné: cca 10 €,  

Cesta späť: Liptovské Revúce – Liptovská Osada – Banská Bystrica,

Lipt. Revúce: odchody: 12.40; 13.05; 15.10; 16.38; 17.55; 20,10.

Lipt. Osada: odchody do BB: 14.16;  17.16;

 

Vedúci akcie: JUDr. Jozef Sojka :  t.č. 0905 428 001.

 

 

6. 2. 2023

Klub slovenských turistov Elán Banská Bystrica pozýva svojich členov a sympatizantov na bežky v Kremnickom pohorí

Krahule-Skalka- Hostinec- Králiky


SOBOTA: 18.2.2023

Trasa: B. Bystrica, 375mnm – Kremnické Bane, 784 mnm - Krahule, 872 mnm – Skalka ,

1231 mnm – Hostinec,1150 mnm - Králiky, 780 mnm – Banská Bystrica

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

1. B. Bystrica – Krahule Autobus 65 km 08,00 – 09,00 h.

2. Krahule – Skalka B 5 km 09,00 – 11,00 h.

3. Skalka – Hostinec B 12 km 11,00 – 13,00 h.

4. Hostinec – Králiky B 8 km 14.00 –16.00 h.

5. Králiky – Banská Bystrica Autobus 18 km 16,30 – 17,00 h.

Technické pokyny organizátora:

Pozývame všetkých záujemcov na obľúbenú, už tradičnú turistickú akciu na bežkách.

Cestu tam vykonáme zmluvným súkromným autobusom. Cestu späť autobusom SAD.

Zraz: v Sobotu v Banskej Bystrici, Radvaň , parkovisko Kauflandu, o 7.50 hod.

Doprava: Zmluvný autobus Michal Stebila – cesta tam.

Cesta späť- autobus SAD.

Králiky – Banská Bystrica o 14.15 hod. aj o 16.30 hod. z Králik.

Cestovné náklady: cca 7 €.

Záväzné prihlášky: do utorka 14.2.2023

Vedúci túry: Ing. Ján Kmec, t.č. 0902 653 827


31. 1. 2023

Pozvánka pre členov a sympatizantov na akciu v Českej republike-Moravsko Sliezske Beskydy na bežkách -termín: 24. až 26. Február 2023 t.j. piatok až nedeľa

Horní Bečva – Pustevny - Radhošť

 

Dátum konania:  24. až 26. Február  2023  t.j.  piatok  až nedeľa

 Rámcový program:

 24.2.2023 –  piatok  – odchod z B.Bystrice o 08.00.hod. z  Parkoviska, Námestie Ľudovíta Štúra, pri Kauflande v Radvani.

          Príchod v poludnajších hodinách do Ubytovne v Prostrednej Bečve. Ubytovanie, odchod na hrebeň Beskyd – Pustevny.

          Túra na bežkách – Pustevny – Radhošť a späť, cca 8 km.

25.2.2023  sobota – Rožňov pod Radhoštem – Pindula, odtiaľ na bežkách      Radhošť a späť, cca 10 km.

26.2.2023 – nedeľa- Makov – hrebeň Javorníkov, odtiaľ na bežkách Veľký

Javorník a späť, cca 8 km.

          Návrat na Slovensko.

Technické pokyny : Potrebná turistická výstroj , vychádzková výstroj, na bežky a do hôr.

Výhodnejšia je platba v českých korunách. Možnosť aj v eurách.

Program upravíme podľa snehových podmienok a chuti účastníkov.

 

Zraz:  Piatok 24.2.2023. o 07,50 hod v B.Bystrici na Parkovisku Kaufland. Nám. Ľudovíta Štúra.Radvaň.

 Doprava:  osobnými autami   cca 15 EUR na osobu.

 Ubytovanie:  Prostredná Bečva, penzión Barborka.

                                      31 €/osobu /noc, v cene je aj polopenzia.                 

Prihlášky:   do 7.2.2023 u Eda Bezaňuka tel. 0949 636 474, mail: repre.edo@gmail.com.

 Vedúci akcie:  Ing. Eduard Bezaňuk, t.č. 0949 636 474 

24. 1. 2023

Pozvánka členov a sympatizantov na bežky - Šachtička – Chata na Kráme - Donovaly – a späť: 28.1.2023 . sobotaDátum konania:  28.1.2023 . sobota

Trasa: B.Bystrica, 375mnm  - Šachtička, 970 mnm – Chata na Kráme, 1030 mnm - Donovaly , 980 mnm  a späť – Jelenská skala ,1153 mnm – Šachtička, 970 mnm   - B.B.

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

1.A.  B.Bystrica – Šachtička      OS.AUTO      10 km    8,30 – 8,50 hod.                      

1.B.  B. Bystrica – Šachtička     SKIBUS         10 km    8,10 – 8,40 hod.

2. Šachtička - Donovaly        Bežky             14 km    9,00 –  12,00 h.

3. Donovaly – Šachtička       Bežky             14 km   12,30 – 15,00 h.  

4. Šachtička  – Banská Bystrica  SKIBUS /OA   10 km  15,30 – 16,00 h.

Technické pokyny organizátora: 

Cestu tam uskutočnime osobnými autami  alebo  SKIBUSOM Šachtička.

Odchod skibusu na Šachtičky je ráno 8:10 a 12:10 zo Železničnej stanice, cez zastávky Námestie slobody, Ďumbierska ŠZŠ, Rudohorská dolná a Rudohorská horná s plánovaným príchodom na Šachtičky o 8:38 a 12:38.

Spiatočný spoj odchádza 12:55 a 15:55 zo Šachtičiek s plánovaným príchodom 13:20 a 16:20 na stanicu. Dopravu zabezpečuje SAD Zvolen.

Osobné automobily – zraz je na Huštáku pri poisťovni Alianz o 8,20 hod.

Plánovaná dĺžka trasy je po chatu na Kráme.

V prípade priaznivých snehových a poveternostných  podmienok zabehneme až na Donovaly a späť.

 

Zraz: v Banskej Bystrici podľa  Technických pokynov organizátora.

Osobné automobily pri poisťovni Alianz o 8,20 hod.

SkiBus- podľa cestovného poriadku.

Doprava:    SKIBUS , alebo osobné automobily.                  

Cestovné náklady: cca 4 €. 

 Vedúci túry:  JUDr. Jozef Sojka. T.č.  0905 428 001