11. 4. 2022

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu za rok 2021 - 30. apríla 2022 t.j. v sobotu

 P O Z V Á N K A


Výročnú členskú schôdzu za rok 2021

Dátum konania:   30. apríla 2022 t.j. v sobotu

Rámcový program:

1.  Stretnutie v Kremničke pri turistickom smerovníku o 9.00 hod.

2. Turistická vychádzka do Horných Pršian a späť.

3. Výročná členská schôdza s programomzačiatok o 12.00 hod.

       Kremnička, Penzión Pod pyramídou

 

     -Spoločný slávnostný obed

-Správa o činnosti a hospodárení za rok 2021 

     -Rámcový plán akcií na rok 2022

     -Odmeny pre jubilantov a najaktívnejších členov

-Posedenie pri hudbe, diskusia , premietanie CD, DVD.

Technické pokyny :

Turistická vychádzka po žltej turistickej značke vedie popri potoku do podhorskej obce Horné Pršany.

Celková dĺžka trasy je  7  km.

Tešíme sa spoločne na hojnú účasť.

Zraz:  Kremnička o 9.00 hod.

Prihlášky:  u Ing. Ján Kmec,  do utorka  26.4.2022. Mobil  0902 653 827 

 

                                   

Žiadne komentáre: