4. 6. 2022

Pozvánka na tradičnú vodácku akciu - Splav Hrona - 25.júna 2022 t.j. v sobotu

Splav Hrona - 25.júna  2022 t.j. v sobotu


Dátum konania:  25.júna  2022 t.j. v sobotu

Trasa: 

B.Bystrica, 375mnm – Nemecká, 429 mnm -  Šálková, 385 mnm –  BB.

Alternatíva B, v prípade vyššej hladiny Hrona: Žiar nad Hronom – Revištské Podzamčie – 20 km.

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy: 

1. B.Bystrica – Nemecká    OA    22  km     8,30 –  9,00 h.

2. Nemecká - Šálková        Člny  20  km    9,30 – 14,00 h.

3. Šálková  – Banská Bystrica    OA     3  km   15,00 – 15,30 h.

 

 Technické pokyny organizátora:

Jedná sa o tradičnú vodácku akciu.

Vo firme v Iliaši u p. Františka Studeného  máme zabezpečené 7  miestne rafty. Dovoz a odvoz člnov,  včítane výbavy k člnom / pádlo, vesta, barel, pumpa / je zabezpečený. Cenu dohodneme dodatočne podľa počtu účastníkov.

Jedno auto presunieme do Šalkovej, bližšie dohodneme na mieste zrazu.                   .

Zraz: v Banskej Bystrici na Huštáku, pri poisťovni Alianz o 8,30 hodine .

Pristavenie člnov je o 9.15 hod. v Nemeckej.

Prihlášky:  

do piatku, 10.6.2022  do 12.00 hod. u Ing. Jána Kmeca  0902 653 827

alebo u Ing. Mariana Zaušku 0915 973 574.             

Cestovné: cca 4,- € 

Vedúci akcie:    Ing. Marian Zauška -  T.č.  0915 973 574.

                                                      

Žiadne komentáre: