18. 11. 2022

P O Z V Á N K A - Výročnú členskú schôdzu KST ELÁN - 3.12.2022 sobota

 P O Z V Á N K A - Výročnú členskú schôdzu KST ELÁN za rok 2022


Ako bývalo predchádzajúce roky:
ako napríklad v r. 2009:
klik na link-

https://youtu.be/g8FkfNh0Quk 

Dátum konania:   3. decembra  2022 t.j. v sobotu

Rámcový program:

1.  Stretnutie v Tajove pri obecnom úrade o 8.50 hod.

2. Turistická vychádzka v blízkom okolí spojena s obhliadkou kostola a rodného   domu JGT.

3. Výročná členská schôdza s programomzačiatok o 12.00 hod.

       Autokemping Tajov 

     -Spoločný slávnostný obed

-Správa o činnosti a hospodárení za rok 2022  

     -Rámcový plán akcií na rok 2023

     -Odmeny pre jubilantov a najaktívnejších členov

-Posedenie pri hudbe, diskusia , premietanie CD, DVD.

 

Technické pokyny :

V prípade priaznivého počasia sa presunieme pravou stranou cez kopec Žiar a Nevoľné do ATC Tajov.

Dĺžka trasy je cca 4 km.

Tešíme sa spoločne na hojnú účasť.


DopravaAutobus BB-Králiky, nást.č.12. Terminál 8.25 hod. 

                  Hušták pri Pointe o 8.28 hod.

                  Kto nemá záujem o turistickú vychádzku:

                  Autobus BB – Kordíky o 11.30 hod. nást. č. 11. Terminál,

                   Hušták, pri Pointe o 11.33 hod. 

Cesta späť:    Autobus z Králik stojí pri ob.úrade Tajov o 16.42 hod.

                    Alebo autobus z Kordík stojí pri ihrisku v Tajove o 17.23 hod.


Vedúci turistickej časti:  Michal Sádecký t.č.  0903 514 408


Prihlášky:  u Ing. Ján Kmec,  do utorka  29. 11.2022.


  Mobil  0902 653 827

Žiadne komentáre: