16. 4. 2023

Pozvánka na túru vo Veľkej Fatre a na výstup na Rakytov : 29. apríla. 2023 t.j. v sobotu

Niekoľko postrehov z výstupu na Rakytov:

Výstup na Rakytov 
Dátum konania:   29. apríla. 2023  t.j.  v sobotu 

          Trasa: 

           B.Bystrica, 375mnm –  Liptovská Osada, 550 mnm – Liptovské Revúce,   635 mnm –  Teplá dolina – Chata Limba, 930 mnm – Severné Rakytovské sedlo, 1395 mnm – Rakytov, 1567 mnm – a späť - Liptovské Revúce  -

          Banská Bystrica

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy: 

1. B.Bystrica – Liptovské Revúce                  A        35 km         7.15  –  8,15 h.

2. L.R., horáreň – Chata Limba                      P         6 km           8,30 – 10,30 h.

3. Chata Limba – Severné sedlo                     P        1,5 km       11,00 – 12,00 h.

4. Severné sedlo – Rakytov                            P        1,5 km       12,05 – 12,40 h.

5. Rakytov – Horáreň Teplá dolina                P           9 km         13,00 – 16,00 h.

6. Liptovské Revúce – Banská Bystrica         A        35 km         16,00 – 17,00 h.


Technické pokyny organizátora: 

 Jedná sa o náročný výstup na jeden z najkrajších vrcholov Veľkej Fatry, odkiaľ sú krásne výhľady na všetký svetové strany.

Auta ponecháme pri horárni na začiatku Teplej doliny.

Chata Limba by mala byť s veľkou pravdepodobnosťou otvorená.

Zraz: v Banskej Bystrici na Huštáku pri poisťovni Alianz o 7,15 hodine

Doprava:   osobné automobily

Cestovné: cca  4 €. 

Vedúca túry: Mária Bubelínyová,  t.č.  0908 534 574

Dátum konania:   29. apríla. 2023  t.j.  v sobotu 

Trasa: B.Bystrica, 375mnm   Liptovská Osada, 550 mnm – Liptovské Revúce,   635 mnm –  Teplá dolina – Chata Limba, 930 mnm – Severné Rakytovské sedlo, 1395 mnm – Rakytov, 1567 mnm – a späť - Liptovské Revúce  -

          Banská Bystrica

 

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy: 

1. B.Bystrica – Liptovské Revúce                  A        35 km         7.15   8,15 h.

2. L.R., horáreň – Chata Limba                      P         6 km           8,30 – 10,30 h.

3. Chata Limba – Severné sedlo                     P        1,5 km       11,00 – 12,00 h.

4. Severné sedlo – Rakytov                            P        1,5 km       12,05 – 12,40 h.

5. Rakytov – Horáreň Teplá dolina                P           9 km         13,00 – 16,00 h.

6. Liptovské Revúce – Banská Bystrica         A        35 km         16,00 – 17,00 h.

 

Technické pokyny organizátora:

 Jedná sa o náročný výstup na jeden z najkrajších vrcholov Veľkej Fatry, odkiaľ sú krásne výhľady na všetký svetové strany.

Auta ponecháme pri horárni na začiatku Teplej doliny.

Chata Limba by mala byť s veľkou pravdepodobnosťou otvorená.

 

Zraz: v Banskej Bystrici na Huštáku pri poisťovni Alianz o 7,15 hodine

 

Doprava:   osobné automobily

Cestovné: cca  4 €.

 

Vedúca túry: Mária Bubelínyová,  t.č.  0908 534 574

Žiadne komentáre: