26. 5. 2023

Pozvánka pre svojich členov a sympatizantov na turistickú akciu v Štiavnických vrchoch - 3. Júna 2023 t.j. sobota


Sklené Teplice  – Vyhne

Obrázky z akcie:


 

Dátum konania: 3. Júna  2023 t.j.  sobota

Trasa: B. Bystrica, 375mnm – Hlinik nad Hronom, 239 mnm – Sklené Teplice, 360 mnm – Bzenica, 228 mnm - Vyhne, 350 mnm - Banská Bystrica

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

 

1. B.Bystrica – Sklené Teplice                               OA   55 km    7,30 –  8,30 h.

2. Sklené Teplice- Kamenné more /Vyhne /             P     7 km    8,30 – 11,00 h.

3. Kamenné more – Termálne kupalisko Vyhne       P     1 km    11,00 - 11,30 h.

4. Vyhne – Banská Bystrica                                   OA   59 km   14,00 – 15,00 h.

...................

5. Vyhne – Sklené Teplice                                        P    7,5 km   14,00 – 16,00 h.

6. Sklené Teplice – Vyhne                                     OA   17 km      8,30 –   9,00 h. 

 

 Technické pokyny organizátora:

V prípade pekného počasia máme možnosť kúpania vo Vyhniach v Termálnom kúpalisku Vodný raj.

V prípade menej pekného počasia sa môžeme okúpať v Sklených Tepliciach v sedacom kúpeli Banícky kúpeľ / 36 st. C /.Nezabudnite si plavky.

Jedno auto prevezieme zo Sklených Teplíc do Vyhni.

Kto sa cíti pri sile, môže absolvovať trasu naspäť: Vyhne – Sklené Teplice ,po vykúpaní,alebo aj bez kúpania peši.

Zraz: v Banskej Bystrici na Huštáku pri poisťovni Alianz.

V sobotu  3.6.2023  o 7,25 hod.

  Cestovné: cca 4,- €  

Vedúci akcie:    Ing. Eduard Bezaňuk,  t.č. 0949 636 474

Žiadne komentáre: