2. 8. 2023

Pozvánka na túru do Veporských vrchoch - Strelníky - Hrb – Chata pod Hrbom dňa:12. augusta 2023 t. j. v sobotu

Strelníky - Hrb – Chata pod Hrbom

Dátum konania:  12. augusta 2023 t. j.  v  sobotu

Trasa: B.Bystrica, 375mnm – Strelníky, 704 mnm – Veporské skalky, 1028 mnm – Vepor, 1277 mnm – Hrb, 1254 mnm – Chata pod Hrbom, 1087 mnm – Strelníky - B.Bystrica. 

Časový a vzdialenostný rozvrh trasy:

1. B.Bystrica – Strelníky                                OA     27  km    8,00 –   8,40 h.

2. Strelníky – Vepor                                           P        4  km    9,00 – 11,00 h.

3. Vepor – Hrb                                                   P         3 km   11,00 – 12,00 h.

4. Hrb – Chata pod Hrbom                                 P         1 km   12,00 – 13,00 h.

5. Chata pod Hrbom – Strelníky                         P         5 km   13,00 – 15,00 h.

6. Strelníky – Banská Bystrica                         OA      27 km   15,30 – 16,00 h.  

 

 Technické pokyny organizátora:

 Po kratšej letnej prestávke uskutočníme, verím  že  atraktívnu akciu osobnými automobilmi.

Túru zo Strelník na Veporské skalky začneme dolinou Hutná, ktorá nie je turistický značená. Sprievodcovskú službu nám ponúkol náš dlhoročný sympatizant Igor Filadelfi.

Geografický stred Slovenska – Hrb, je obohatený o novovybudovanú rozhľadňu. To v akom stave sa nachádza zistíme osobne. Navštívime aj znovu otvorenú a verejnosti sprístupnenú chatu pod Hrbom. V minulosti  túto chatu často využíval náš KST ako základňu pri poriadaní celoslovenských zrazov turistov s názvom – Stretnutie turistov pod Poľanou.

Zraz: v Banskej Bystrici na Huštáku pri poisťovni Alianz o 7,50 hodine .        

Cestovné: cca 4,- € 

Vedúci akcie:    Pavel Grepl  T.č.  0904 828 966.

                                                      


Žiadne komentáre: