21. 11. 2023

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu za rok 2023 - 2. decembra 2023 t.j. v sobotu

 Klub slovenských turistov Elán Banská Bystrica

pozýva svojich členov a sympatizantov na

 

Výročnú členskú schôdzu za rok 2023

 Dátum konania:   2. decembra  2023 t.j. v sobotu

Rámcový program:

1.     Stretnutie v Selciach pri  potravinách  Jednota. Potraviny sú na prízemí. Pohostinstvo, Dolná krčma – miesto našej VČS , je na poschodí.

Zraz je o 9.30 hod.

2. Turistická vychádzka v blízkom okolí. Lyžiarske stredisko Dubiny – skokanské mostíky.  Tam a späť je to cca 6 km.

3. Výročná členská schôdza s programomzačiatok o 12.30 hod.

       Pohostinstvo Dolná krčma Selce

     -Spoločný slávnostný obed

-Správa o činnosti a hospodárení za rok 2023 

     -Rámcový plán akcií na rok 2024

     -Odmeny pre jubilantov a najaktívnejších členov

-Posedenie pri hudbe, diskusia , premietanie CD, DVD, USB kľúč.

 

Technické pokyny :

V prípade priaznivého počasia sa obhliadka skokanského areálu uskutoční. V prípade nepriaznivého počasia sa turistická prechádzka konať nebude.

 

Doprava:  Autobus MHD č.33. Odchod zo zastávky Námestie slobody je o 9.03 hod.

V prípade nepriaznivého počasia je odchod MHD č. 33 o 10.48 hod. , alebo o 12.08 hod.

Z Terminálu autobus BB – Baláže, odchádza o 12.20 hod.

 

 Cesta späť:  Autobus z Balážov, stojí v Selciach pri základnej škole ,odchádza o  13.11 hod., 15,31 hod., 17.16 hod.

MHD č.33. zo zastávky Senica otočka, odchádza o 14.10 hod. , 15.30 hod. , 17.05 hod.

Vedúci turistickej časti:  Ing. Marian Zauška t.č.  0915 973 574

 

Prihlášky:  u Ing. Ján Kmec,  do stredy  29.11.2023 - Mobil  0902 653 827 

Žiadne komentáre: